Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Digitální podnik

Investujte do moderních technologií a maximalizujte efektivitu ve vašem podniku. Získejte až 15 mil Kč z dotací na financování IT vybavení.

program se připravuje otevřen od 10/2023

Chystáte se investovat do modernizace svého podniku prostřednictvím špičkového IT vybavení, zlepšit firemní procesy v oblasti digitalizace či automatizace?

Pak by vás mohla zajímat finanční příležitost ve formě dotace až 15 milionů Kč.

Výzva je nyní v přípravě. Jedná se o předběžné informace. 

Základní informace

Cílem dotační výzvy je podpořit  využívání digitálních technologií v českých podnicích a posílit jejich výkonnost a konkurenceschopnost. 

 • Příjem žádostí: předpoklad 4.Q 2023,
 • Způsob hodnocení: průběžný 
 • Max. výše dotace: 15 mil Kč na 1 projekt
 • Alokace výzvy: 1 mld. Kč (bude upřesněno)

Na co můžete dotaci využít

Investice nebo pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, především tedy software a hardware, související se zásadní změnou výrobního postupu nebo rozšířením kapacity stávající provozovny či rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny, případně založení nové provozovny.

Informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend:

 • ERP (řízení podniku) nebo CRP (plánování časového rozvržení výrobních kapacit), ale také PLM (řízení životního cyklu výrobku),
 • BIM a CDE systémy (služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborech),
 • DMS (správa dokumentů),
 • Kybernetická bezpečnost,

Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům:

 • vnitropodnikové sítě (aktivní a pasivní prvky včetně měření nebo poradenských služeb, vzdálený přístup atp.),
 • HW pro zajištění vnitřní konektivity ve firmě a nástrojů pro správu vlastní LAN sítě (např. repeater, hub, bridge, router, gateway, switch, firewall, přístupové body, analyzátory síťového provozu a ochrany proti útokům DDOS…),
 • logistické systémy a technologie (primárně plně autonomní systémy, doplňkově automatizované (semi-automatizace),
 • monitorovací systémy (např. přístupové chipy a jejich čtečky, prvky sítě IoT, webkamery a další systémy pro „video surveillance“, dohledové drony…),
 • HW pro mobilní distanční přístup do firemní sítě (např. 4G/5G modemy a routery, headset, HW šifrovací klíče, koncový HW zajišťující online videokonference).

Ostatní neinvestiční výdaje – služby:

 • SW aplikace umožňující digitální transformaci podniku přes cloud vč. SaaS řešení v rámci časově omezeného předplatného,
 • okrajově i základní SW (kancelářské balíčky, účetní programy),
 • služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity,
 • jednorázová školení a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov,
 • vytvoření digitálního dvojčete či podobné služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).
 • Žádat budou zřejmě moci podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností

Výše dotace

 • Předpoklad 1 mil. Kč - 15 mil Kč

Míra Podpory

 • 30 - 60 % míra podpory se liší podle regionu a velikosti podniku 

Vysvětlivky:

 • malý podnik = < 49 zaměstnanců
 • střední podnik = > 50 až 249 zaměstnanců

Předběžné podmínky čerpání dotace

 • ze strany žadatele bude požadována počáteční investici   
 • vyhodnocení žádostí: průběžné 

Napište nám na  info@prehleddotaci.cz nebo zavolejte na linku 222 523 549 a domluvíme se na termín úvodní konzultace a vaše možnosti získání dotace probereme na konzultaci.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první rukyPřihlaste se k odběru newsletteru.

 • Na co lze čerpat: pořízení IT vybavení
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 60%