Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Vysokorychlostní internet

Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

program se připravuje otevřen od 6/2024

Dotace umožní podnikatelským subjektům výstavbu, modernizování, rozšiřování, případně i zakoupení stávající infrastruktury, která umožní přístup k vysokorychlostnímu internetu.

 

 • Na co lze čerpat: výstavba pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvků, stavební a inženýrské práce ad.
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: maximálně 75 %

Kdo může dotaci získat

 • fyzické a právnické osoby podnikající v telekomunikacích,
 • podpořeny dotací budou projekty, které rozšíří pokrytí v tzv. bílých oblastech. O které lokality se jedná naleznete v této mapě. Lokality s bílým podbarvením jsou předmětem podpory.

Na co se dotace vztahuje

 • na vybudování pasivní síťové infrastruktury
 • aktivní prvky sítě vysokorychlostního internetu včetně bezdrátových řešení
 • zakoupení již existeující fyzické a síťové infrastruktury 
 • stavební a inženýrské práce související s výstavbou a moernizací síťové infrastruktury včetně plateb za vecná břemena a zábory

Základní podmínky a cíle programu 

Dotační podpora z programu Vysokorychlostní internet se týká projektů realizovaných mimo území hl. města Prahy. Cílem programu je podpora budování sítě nové generace (NGA) v lokalitách, ve kterých dosud není tento přístup dostatečně zajištěn.

Splňujete požadavky žadatele?

 • při podání žádosti máte povolení od ČTÚ k vykonávání činnosti v oblasti elektronických komunikací,
 • Potenciál zasíťovat alespoň jednu bílou základní sídelní jednotku,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.