Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 65 programů
 • Úspory energie - úvěry

  Ušetřete na provozních nákladech za energie prostřednictvím úvěru až 60 mil. Kč v kombinaci s dotační podporou,

 • Potenciál

  Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

 • Nemovitosti

  Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor.

 • Investice do nezemědělských činností

  Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do nezemědělské činnosti? Pak je tento program určen právě pro vás.

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

 • Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

 • Program Doprava 2030

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • OP Spravedlivá transformace

  Operační program Spravedlivá transformace poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů.

 • Modernizační fond

  Modernizační fond poskytne finanční prostředky na projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.

 • Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - HEAT

  Program HEAT Modernizačního fondu nabídne finanční prostředky na modernizaci rozvodů tepelné energie nebo vyměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií i zařízení pro akumulaci tepelné energie.

 • Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu – ENERG ETS

  ENERG ETS podpoří projekty, které se zaměřují na zlepšení energetické účinnosti a snížení produkce skleníkových plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v systému emisního obchodování (EU ETS).

 • Program ÉTA

  Dotace, které podpoří inovační potenciál společenských věd, humanitních věd a umění.

 • Úspory energie ve veřejných budovách na území hl. m. Prahy - ENERGov

  Program ENERGov poskytne dotace na zlepšení energetické účinnosti a využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

 • Fotovoltaické elektrárny s a bez akumulace

  Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) do 1MW včetně systému akumulace energie.