Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 45 programů
 • OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • Národní sportovní agentura

  Národní sportovní agentura přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Nastavuje dotační programy a zprostředkovává spolupráci mezi sportovními kluby a místní samosprávou.

 • TAČR

  Technologická agentura ČR (TAČR) rozděluje národní finance za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení inovací v České republice.

 • Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • Spolupráce

  Dotace na podporu rozvoje inovačních sítí – technologických platforem.

 • Proof of Concept

  Získejte finanční podporu na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje před zavedením nového produktu na trh.

 • Úspory energie v SZT

  V rámci tohoto dotačního programu mohou podniky všech velikostí i veřejný sektor získat finanční podporu na výstavbu, modernizaci a propojování soustav zásobování tepelnou energií.

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • Technologie pro začínající podniky

  Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

 • Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • OP Spravedlivá transformace

  Operační program Spravedlivá transformace poskytne uhelným regionům peníze na pořízení nových technologií pro zelenější energii a snižování emisí skleníkových plynů.

 • REACT-EU

  V rámci REACT-EU bude možné čerpat dotace především v oblasti zdravotnictví. Podpořeny budou investice, které pomohou podpořit boj s Covid-19 a zotavení z krize v souvislosti touto pandemií.

 • Národní plán obnovy

  Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

 • Modernizační fond

  Modernizační fond poskytne finanční prostředky na projekty, které pomůžou splnit cíle pro snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů energie.