Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 38 programů
 • OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • TAČR

  Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 • Spolupráce

  Dotace na podporu rozvoje inovačních sítí – technologických platforem.

 • Proof of Concept

  Získejte finanční podporu na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje před zavedením nového produktu na trh.

 • Investice do zemědělských podniků

  Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do svého podniku? Pak je tento program určen právě pro vás.

 • Investice do nezemědělských činností

  Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do nezemědělské činnosti? Pak je tento program určen právě pro vás.

 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

  Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

 • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

  Dotace je zaměřena na rozvoj inovací zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové zlepšené produkty, postupy nebo technologie.

 • Technologie pro začínající podniky

  Dotace na nákup strojů, hardware i software pro malé, začínající podniky.

 • Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • ICT a SS - digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

 • ICT a SS - centra sdílených služeb

  Sjednoťte firemní procesy a získejte dotaci na mzdy svých zaměstnanců.

 • ICT a SS - datová centra

  Cílem programu je podpořit budování datových center.

 • ICT a SS - vývoj SW

  Podniky v IT mohou získat dotaci až 45 % z nákladů na superhrubé mzdy programátorů a dalších specialistů v IT, sekundárně pak na nájem kanceláří a expertních služeb souvisejících s vývojem SW.