Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

TAČR

Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

TA ČR spravuje programy na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zajišťuje přípravu programů TAČR, přijímá návrhy projektů, hodnotí je, poskytuje finanční podporu ze státního rozpočtu a následně provádí kontrolu realizace podporovaných projektů.

Podnikatelé a výzkumné instituce mohou být podpořeny až 100% dotací.

Programy TAČR jsou státní podporou pro výzkum, vývoj a následnou komercializaci jejich výsledků. Každý program má svá specifika, ale všechny se orientují na podporu projektů s aplikovanými výsledky, kterými mohou být:

 • Patent
 • Prototyp či funkční vzorek
 • Poloprovoz
 • Software
 • Průmyslový a užitný vzor
 • Certifikované metodiky a postupy
 • Ostatní výsledky

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 3 programy
 • Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • Program Gama

  Dotační program sloužící k ověření aplikovatelnosti výsledků již provedeného výzkumu a vývoje do praxe.

 • Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.