Vše o nadcházejících dotacích na sérii bezplatných webinářů

Chci na webinář

TAČR

Technologická agentura ČR (TAČR) rozděluje národní finance za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení inovací v České republice.

Programy TAČR jsou státní podporou pro výzkum, vývoj a následnou komercializaci jejich výsledků. Získat podporu mohou výzkumné organizace, vysoké školy a také české podniky. 

Výhody programů TAČR:

 • vysoká míra podpory - až 100 %
 • podpora i pro podniky působící v Praze
 • dotace bez omezení i pro velké podniky
 • dotovány jsou zejména mzdy zaměstnanců

Každý program má svá specifika, ale cílem všech je podpořit takové projekty, které budou mít jasný inovační či výzkumný výsledek, např.:

 • patent,
 • prototyp či funkční vzorek,
 • poloprovoz,
 • software,
 • průmyslový a užitný vzor,
 • certifikované metodiky a postupy,
 • ostatní výsledky.

Programy TAČR směřují do předem určených oblastí, jedná se zejména o:

 • dopravu,
 • energetiku,
 • podnikový výzkum a vývoj,
 • životního prostředí.

Najděte nejlepší program pro Vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 5 programů
 • Program Doprava 2020+

  Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

 • Program Prostředí pro život

  Dotace až 30 mil. Kč na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

 • Program THÉTA

  Dotace až 80 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

 • Program ÉTA

  Dotace, které podpoří inovační potenciál společenských věd, humanitních věd a umění.

 • Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.