Udržitelné hospodaření s vodou

Získejte dotace na podporu úspory vody ve vaší firmy.

program je otevřen příjem žádostí do 12/2024

Základní informace

Výzva se zaměří na recyklaci a úspory vody ve výrobních i nevýrobních podnicích. 

 • Příjem žádostí: 2. 10. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 27. 12. 2024,
 • způsob hodnocení žádosti: průběžné,
 • alokace: 100 000 000 Kč

Na co můžete dotaci využít

Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku:

 • zvýšení účinností rozvodů,
 • snížení spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity,
 • využití dešťové vody v rámci hospodaření podniku,
 • recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

Na co lze žádat dotaci

 • Mezi způsobilé výdaje patří výdaje na pořízení technologií, stavební práce, dodávky a služby.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na území ČR ( vyjma hl.m. Prahy)

Forma a výše podpory 

 • dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč
 • Podpora je poskytována ex-post,
 • Míra podpory 40% až 60 % dle velikosti podniku 

Hlavní podmínky dotace

 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
   
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a vodní audit.
   
 • Před podáním žádosti musí být projekt dobře technicky připravený. Od projektové dokumentace po vodní audit.
   
 • Není podporována rekonstrukce nebo výměna rozvodů veřejné sítě.

Spolupracujte s námi

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 16 let z 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si úvodní konzultaci s našimi dotačními specialisty, kontaktujte nás na info@prehleddotaci.cz

 

 • Na co lze čerpat: Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 1 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: až 60 %