Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Marketing

Získejte až 2,45 mil. Kč na podporu účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

V rámci programu je možné čerpat dotace na propagaci podniku na zahraničních veletrzích a výstavách, díky čemu se můžete zorientovat na nových exportních trzích, získat nové zákazníky a navázat strategická partnerství.

 

 • Na co lze čerpat: účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,2 - 2,4 mil. Kč
 • Procent podpory: 50 %

Základní podmínky a cíle programu

Program Marketing podpoří takové firmy, které mají stanovenou strategii pro zahraniční expanzi či podpoří ty exportní podniky, které již do zahraničí své výrobky a služby dodávají a rádi by posílily své postavení na tamějších trzích.

 • Příjem žádostí: od 19.6.2023,
 • Dotovaný projekt zahrnuje účast na mezinárodních akcích do 31.12.2025,
 • hodnocení žádostí: průběžné,
 • alokace: 500 mil. Kč,
 • Realizace max. 5 akcí v projektu, každý žadatel (IČ) může podat pouze 1 žádost o dotaci.

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky s provozovnou mimo území Prahy.

Míra podpory

 • 0,2– 2,45 milionů Kč na jeden projekt
 • 50 % z vynaložených výdajů pro malý i střední podnik 

Vysvětlivky:

 • malý podnik= méně než 50 zaměstnanců
 • střední podnik= 50-250 zaměstnanců 

Na co se dotace vztahuje

 • pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení
 • marketingové a propagační materiály - jejich návrh a tvorba pro účely výstavy

Nelze dotovat obecně reklamu, PR či marketing na daném trhu. Dále nejsou hrazeny
mj. doprava osob (letenky apod.) a ubytování.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Vzorový projekt 

Malá společnost vyrábějící umělecké skleněné předměty potřebovala rozšířit odbyt svých produktů na zahraničních trzích

 

Pravidelně vystavovala na trzích v Německu, ale vzhledem k vysokým nákladům nebyla schopna účasti jinde po Evropě či dokonce mimo ni. Díky úspěšnému projektu v programu Marketing získala podporu 50 % na návrh, dopravu a pronájem stánku v Rakousku, Itálii a Číně a na přípravu tištěných propagačních materiálů. Díky tomu se jí podařilo navázat  řadu dlouhodobých kontraktů.

Napište nám na info@prehleddotaci.cz  a domluvíme se na termínu úvodní konzultace a vaše možnosti získání dotace probereme na konzultaci.