Digitální podnik - Technologie 4.0

Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé a středí podniky v podporovaných regionech ČR.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Šanci uspět mají pouze projekty zaměřené na komplexní zvýšení automatizace ve firmách (tedy ne pouze nákup výrobních strojů, ale jejich propojení s informačními systémy, robotizace apod.)

 

 • Na co lze čerpat: nákup strojů, zařízení a software
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1,5 - 50 mil. Kč
 • Procent podpory: až 60 %

 

Jak získat dotace na Technologie 4.0

Pokud máte v plánu investici do high-tech vybavení (nákup strojů, hardware nebo software), je pro vás tento program optimální. Předpokladem pro získání dotace je realisticky a kvalitně promyšlený podnikatelský záměr, jehož hlavní principy jsou přeneseny do žádosti o dotaci. S obojím vám rádi odborně pomůžeme. Pro získání dotace v programu Technologie musíte např.:

 • realizovat projekt mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • mít uzavřená min. 2 účetní období,
 • musí se jednat o automatizaci výrobních procesů za pomoci investic do nových technologických zařízení a vybavení, které musí být propojeny za pomoci nejmodernějších komunikačních kanálů a protokolů (autonomní obousměrná komunikace).

Pro koho je dotační program určen

 • O dotaci na technologie mohou zažádat malé a střední podniky z celé ČR (místo realizace projektu musí být mimo území Prahy).

Výše dotace

 • Celkové způsobilé výdaje na projekt jsou min. 5 mil. Kč a max. 50 mil. Kč, max. tak můžete získat 50 mil. Kč.

Míra podpory

 • Dotace 30 - 60 % ze způsobilých výdajů projektu dle velikosti a místa realizace:

    malý podnik (max 49 zaměstnanců): dotace 40 - 60 %,
    střední podnik (50–249 zaměstnanců): dotace 30 - 50 %.

Na co lze podporu využít

 • Podpora nových technologií a SW řešení vč. služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0 
 • Konkrétně dotací podpoříte pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vč. služeb, tzn:
  • výrobní i nevýrobní stroje (roboty, aditivní technologie, manipulační či skladové systémy, měřicí či testovací technologie atd.),
  • software (kyberbezpečnost, cloud aj.),
  • školení, certifikace a další. 

Na co si dát pozor

Investice musí vést k zlepšení automatizace či digitalizace ve firmě.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Technologie 4.0

Pro získání dotace z programu Technologie 4.0 musíte dbát na včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. 

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace, na které probereme vaše možnosti získání dotace.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.