Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Technologie 4.0

Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR

program je otevřen

Díky dotačnímu programu Technologie 4.0 mohou české podniky získat dotace na nákup nových výrobních strojů. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

Program není plánovaný na rok 2023.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 40 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky

Kolik získáte

 • 1 mil. Kč až 40 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně tříletou historii
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.