Služby infrastruktury

V rámci této dotační výzvy mohou české podniky získat dotaci na odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje, a také na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury potřebné k provozu výzkumného nebo inovačního centra.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Získejte podporu až 75 % na vybudování a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury za účelem poskytování inovativních služeb nebo modernizace.

 

 • Na co lze čerpat: osobní náklady, služby odborných poradců; investice do přístrojového vybavení, stavby, propagace a režie
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky, výzkumné organizace a municipality
 • Kolik může projekt získat: 5 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 75%

Základní informace

 • Příjem žádostí: od 9. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: do 18. 01. 2024,
 • průběh vyhodnocení žádosti: kolový (soutěžní),
 • délka trvání projektu: max. do 31. 12. 2026,
 • zahájení realizace: po podání žádosti o dotaci,
 • alokace: 1 mld. Kč.

Kolik získáte

Dotace pro aktivitu A:         

 • min. 10 mil. Kč a max. 30 mil. Kč

Dotace pro aktivitu B:     

 • 5 - 50 mil. Kč pro projekty neobsahující stavební práce.
 • 10 - 150 mil. Kč pro projekty obsahující stavební práce.

Míra podpory

 • Aktivita A: 75 % z celkových způsobilých výdajů 
  • Zprostředkovatel dotace = výzkumná organizace, výzkumná infrastruktura.
  • Konečný příjemce dotace = malý a střední podnik (MSP).
 • Aktivita B: 25 - 50 % z celkových způsobilých výdajů

Kdo může čerpat

 • Malé a střední podniky, velké podniky, výzkumné organizace i municipality.
 • Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Na co lze dotaci použít

A) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům

 • Stimulace činností v oblasti výzkumu a inovací, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

Aktivita B) Rozšíření prostor a modernizace otevřené (VaI) infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury (typu vědeckotechnických parků, výzkumných a inovačních center, technologických a podnikatelských inkubátorů). 

Podpora způsobilé výdaje

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace, kde probereme vaše možnosti pro získání dotace.