Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Úspory energie

Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

program se připravuje otevřen od 5/2024

Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie, např. pořízení šetrnějších strojů, zateplení budov, výměny oken a další.  

 

 • Na co lze čerpat: Realizace úsporných opatření
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0,6 - 740 mil. Kč
 • Procent podpory: 30 - 80 %

Program Úspory energie

Dotační program Úspory energie, který je součástí operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK) přináší peníze na technologickou i stavební modernizaci podnikům všech velikostí. V důsledku této modernizace musí dojít k úspoře energie v daném podniku.

Jsou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty či muzea apod.). Dotace ve výši až 30 mil. EUR může výrazně snížit vaši konečnou spotřebu energie.

Jak získat dotaci na úspory energie

Dotační projekt musí v prvé řadě navrhovat reálná řešení energetických úspor ve firmě. Zároveň při tom musí splnit kritéria nastavená programem Úspory energie. Obojí je poté třeba shrnout do kvalitně sepsaného dotačního projektu. Pro získání dotace je třeba:

 • projekt realizovat mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • navrhnout investice tak, aby firmě přinesly reálnou úsporu energie,
 • připravit kvalitně sepsaný projekt včetně projektové dokumentace a energetického posudku.

Co si s dotací pořídíte

 • Výměna energeticky neefektivních strojů - obnova výrobní technologie, osvětlení budov,
 • zateplení budov vč. střechy, výměna oken,
 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • obnovitelné zdroje energie - fotovoltaické systémy, solární termické systémy, tepelná čerpadla apod.,
 • zavedení a modernizace systémů měření,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • projektová dokumentace a energetické posudky.

Výše dotace na úspory energie

Dotací na úspory energie můžete získat až 30 mil. EUR na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku, regionu a typu projektu.

Vzorový projekt

V námi zpracovávaném projektu došlo k následujícím změnám:

 • zateplení objektu formou zateplení stropu půdních prostor, střech a podlah, výměna otvorových výplní (oken, střešních oken, dveří),
 • rekonstrukce systémů a zdrojů pro vytápění a ohřev vody,
 • nahrazení osvětlení LED a úspornými svítidly,
 • realizace systému vzduchotechniky a klimatizace s rekuperací tepla.

Pravděpodobnost získání dotace v programu Úspory energie

 

Pro získání dotace z programu Úspory energie je nutné včasné, vysoce kvalitní a formálně bezchybné podání žádosti. Tomu musí předcházet také důsledná analýza vašeho podnikatelského záměru nebo jeho komplexní definování a precizně navržený a zpracovaný energetický posudek. V těchto oblastech disponujeme mnoholetými zkušenostmi a stovkami schválených projektů. Zajistíme vám také zkušeného energetického auditora, který zpracuje energetický posudek a povinné odborné přílohy.

Neváhejte se na nás obrátit pro vstupní konzultaci. 

Pro získání dotace na energetické úspory obecně platí:

 • čím větší úspory energie se vám podaří dosáhnout, tím větší šanci na úspěch bude mít váš dotační projekt.

S žádostí o dotaci na úspory energie vám pomůžeme

V programu Úspory energie jsme již vypracovali desítky úspěšných projektů, v ostatních programech OPPIK se jedná o stovky realizací. Nabyté znalosti přenášíme do úspěchu našich klientů a podpory jejich podnikatelských a rozvojových záměrůKe každému klientovi přistupujeme individuálně a snažíme se co nejvíc přiblížit jeho potřebám. Naším hlavním cílem je zajistit, aby pro vás čerpání dotací nebylo administrativním strašákem, ale výbornou příležitostí posunout vaše podnikání.

A protože podáním žádosti o dotaci to nekončí, pomůžeme vám i během čerpání dotace, včetně administrace projektu a kompletní realizace výběrových řízení.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 17 let jsme zpracovali přes 2000 projektů v hodnotě 47 mld. Kč.

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.