Obnovitelné zdroje energie

Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Zavádíte obnovitelné zdroje energie? Pomocí programu Obnovitelné zdroje energie mohou české podniky získat dotace na vybudování obnovitelného zdroje energie. 

Důležité upozornění

Ministerstvo průmyslu a obchodu předčasně ukončí k 31. 8. 2023 ve 12:00 hod. příjem žádostí v rámci výzvy I. větrné elektrárny.Tímto krokem reaguje na změny ve veřejné podpoře dle aktualizovaného nařízení GBER v rámci EU, které nabývá platnosti od 30. 6. 2023.

Vyhlášení nové výzvy s upravenými podmínkami poskytovatel plánujete opět na přelom rok 2023/2024.

 • Na co lze čerpat: obnovitelné zdroje energie
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 330 mil. Kč
 • Procent podpory:

Kdo může dotaci získat

 • malé, střední i velké podniky, které se hodlají soustředit, nebo se již soustředí, na oblast výroby energie z OZE (obnovitelných zdrojů energie).

Na co se dotace vztahuje

 • Výstavbu větrných elektrárenprostřednictvím výzvy větrné elektrárny (příjem žádostí předčasně ukončen k 31. 8. 2023),
 • výstavbu, rekonstrukci a modernizaci malých vodních elektráren prostřednictvím výzvy malé vodní elektrárny,
 • pořízení technologie pro úpravu bioplynu na biometam prostřednictví výzvy vtláčení biometanu,
 • instalaci fotovoltaických systému na střechy nebo zem prostřednictví výzvy RES+.

Výše dotace na obnovitelné zdroje

 • Až 330 mil. Kč

Základní podmínky a cíle programu  

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrickou distribuční síť. 

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Posouzení velikosti podniku, podniku v obtížích

Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme.

Zjistit více o nové službě

Napište nám na info@prehleddotaci.cz nebo nás kontaktujte na lince 222 523 549 a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.