Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Virtuální podnik

Nakupte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.

program se připravuje otevřen od 3/2023

Investice se vám vyplatí od 2 mil. Kč.

 • Na co lze čerpat: pořízení hardware a software
 • Kdo může čerpat: malý a střední podnik
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 5 mil. Kč
 • Procent podpory: 30 až 40 %

Základní informace

Cílem výzvy je podpořit využívání digitálních technologií v českých podnicích a zvýšit tak úroveň digitalizace, případně automatizace, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. 

 • Příjem žádostí: březen 2023.
 • Alokace: 500 mil. Kč.

Na co můžete dotaci využít

 • Dotace  podpoří investice do nevýrobních technologií, které Vás zásadně posunou v digitalizaci, případně automatizaci procesů a přinesou do Vašeho podnikání nové funkcionality.
 • Podpora je vhodná firmu, která má zájem udržet krok s konkurencí a mezinárodními trendy a např. plánuje investovat do přechodu z papírové evidence do digitální či chce pořídit pokročilého nevýrobního robota.

Konkrétní využití na:

 • Špičkové informační systémy umožňující komplexní digitalizaci agend, např. manažerské informační systémy.
 • Technologie a hardware sloužící k nevýrobním účelům.
 • Ostatní neinvestiční výdaje

Kolik získáte

 • Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 % až 40 % dle velikosti podniku.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.

Vysvětivky:

 • malý podnik = méně než 50 zaměstnanců
 • střední podnik = 50–250 zaměstnanců

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky z ČR. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).
 • Žádat mohou podniky zabývající se jakoukoli podnikatelskou činností (druh podnikání není nijak omezen).

Hlavní podmínky dotace

 • Čím více tzv. nových technologií bude součástí projektu, tím více bodů v hodnocení získáte (např. umělá intelingece nebo IoT, cokoliv vyššího než základní hardware a software).
 • Při čerpání dotace se vám nejvíce vyplatí investice od 2 mil. Kč.

Jsme specialisté na programy OP PIK/OP TAK

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 15 let z 1 400 projektů a více než 32 miliard získaných pro firmy. Mějte jistotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu konzultace.