Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy je součástí strategie hospodářské obnovy EU. Peníze z tohoto fondu mají za cíl podpořit investice a nastartovat oživení hospodářství a firem zasažených dopady pandemie koronaviru.

Dotace pro všechny podniky v ČR, 6 oblastí podpory, téměř 200 miliard Kč. Národní plán obnovy je dotační program, který v nadcházejících letech pomocí financí z EU znovu nastartuje českou ekonomiku. Celkem 200 miliard Kč pomůže českým podnikům, které zasáhly následky pandemie. Druhým cílem je podpora zelené a digitální transformace. První žádosti se začnou přijímat už v září 2021, tak zjistěte, na co můžete získat podporu

Co je to Národní plán obnovy

Evropská unie připravila plán obnovy Next Generation EU. Největší část financí z tohoto plánu poputuje do Nástroje pro oživení a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF), který pomůže členským zemím vyřešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zároveň nastartuje potřebnou ekologickou a digitální transformaci. 

Národní plán obnovy ČR je českou součástí nástroje a rozdělí do podniků 172 miliard Kč z Evropské unie. K tomu se přidá 28 miliard Kč z národního rozpočtu a celkem tak firmy v následujících letech obdrží přibližně 200 miliard Kč. Dalších 405 miliard získají firmy k dispozici v podobě půjček.

Jaké oblasti Národní plán obnovy podpoří

Národní plán obnovy MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) postavilo na 6 pilířích–⁠ oblastech, do kterých směřuje finanční podpora:

 • Fyzická infrastruktura a zelená tranzice–⁠ 91 mld Kč
 • Vzdělávání a trh práce–⁠ 41 mld Kč
 • Digitální transformace–⁠ 28,3 mld Kč
 • Zdraví a odolnost obyvatel–⁠ 15 mld Kč
 • Výzkum, vývoj a inovace–⁠ 13,6 mld Kč
 • Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 –⁠ 11,7 mld Kč

Pilíře se dělí na 26 dalších aktivit, které reagují na konkrétní potřeby českých podniků. Jednotlivé přidělené částky se ještě mohou změnit. Národní plán obnovy (NPO) stále prochází připomínkovým řízením a čeká se na schválení. 

Kdy budou podniky moci dotace čerpat

Po schválení programů Evropskou komisí se očekává co nejrychlejší spuštění programů. Zatím se počítá s druhou polovinou roku 2021.

70 % z nachystaných 200 miliard Kč se musí vyčerpat do konce roku 2022. Zbytek pak do konce roku 2023. Projekty se musí uskutečnit a dotace proplatit do roku 2026.

Národní plán obnovy

Které firmy dosáhnou na podporu

Všechny. Žádat mohou podniky všech velikostí (bez omezení pro velké podniky nad 249 zaměstnanců) z celé ČR včetně pražských.

Na co programy využijete v praxi?

 • Digitální transformace –⁠ využití nových technologií, umělé inteligence a inovací ve smyslu Průmyslu 4.0. Podpoří se zejména digitální služby občanům a firmám ve státní správě, vysokorychlostní internet, inovativní startupy i velké podniky využívající moderní technologie nebo třeba zrychlení stavebního řízení pomocí digitalizace (digitální mapy, komunikace mezi úřady). 
 • Zelená tranzice –⁠ ochrana přírody, zdroje, využití a akumulace obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika, bioplyn, biomasa, geotermální energie), přechod z fosilních paliv na bezemisní zdroje, snižování spotřeby energie, zlepšení energetické účinnosti (například pasivní budovy), podpora recyklace a nízkouhlíkových materiálů, budování odpadové a recyklační infrastruktury
 • Fyzická infrastruktura –⁠ například budování veřejné infrastruktury (například pro veřejnou dopravu), budování dobíjecích bodů pro elektromobilitu, železniční kolejová a říční doprava na alternativní pohon a další. 
 • Zdraví a odolnost obyvatel –⁠ rozvoj a zvýšení dostupnosti intenzivní medicíny, specializované péče (například centra kardiovaskulární a transplantační medicíny) a rehabilitační péče po kritických stavech, vzdělávání zdravotnických pracovníků, budování infrastruktury,
 • Výzkum, vývoj a inovace –⁠ dotace na výzkum, vývoj a inovace bude řešit program TREND spadající pod Technologickou agenturu ČR. Více zjistěte tady

Jak zažádat o dotaci

O dotace z Národního plánu obnovy se očekává velký zájem a některé firmy už začínají připraovovat projekty. 

Z toho důvodu, i proto, že systém žádostí bude podobný jako u jiných podnikatelských dotací, doporučujeme využít zkušených dotačních expertů z poradenských firem. Začněte bezplatnou konzultací na lince 255 785 570.