Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Dotace podle operačního programu

Pojmy OPPIK, OPŽP, PRV a TAČR vám nejsou cizí? Jste tu správně.

Zvolte operační program

 • 1. OPPIK

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytne v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

 • 2. OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • 3. Komunitární programy

  Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.

 • 4. PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

 • 5. IROP

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor.

 • 6. TAČR

  Technologická agentura ČR (TAČR) vznikla v roce 2009 za účelem podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a českými podnikateli. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

 • 7. Trio

  Program zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Podporuje spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi.