Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Aplikace

Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program Aplikace je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

Investice se vám vyplatí od 5 mil. Kč

 • Na co lze čerpat: Mzdy, materiál, režijní náklady
 • Kdo může čerpat: Podnikatelské subjekty všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 2 - 125 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, velké i střední podniky,
 • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného personálu,
 • materiál,
 • náklady na smluvní výzkum, 
 • nákup vybavení formou odpisů,
 • dodatečné režijní náklady.

V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

Vzorový příklad:

 • Vývoj léčivého přípravku
  Cílem tohoto projektu byl vývoj léčivého přípravku moderní terapie a vývoj biomateriálu pro použití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství pro léčbu poškození různých typů tkání. Cílem hlavního žadatele je prostřednictvím výzkumu a vývoje a na základě vyvinutých produktů umožnit zvýšení kvality života a zlepšení zdravotního stavu pacientů trpícími závažnými onemocnění nebo vážným poraněním tkání či orgánů. 
  • Vývoj nového informačního systému

  Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nového podnikového informačního systému, do kterého byly promítnuty výsledky vlastního teoretického výzkumu žadatele. Systém byl vyvíjen s využitím nejnovějších technologií a zaměřoval se na: novou architekturu technologického jádra systému, zdokonalení datového modelu.

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

 • Dokážeme vám pomoci s výběrem vhodné VaV organizace tak, aby splňovala potřeby vašeho projektu (potřebné laboratorní vybavení a tým výzkumných pracovníků),
 • budeme vám nápomocní v začátcích jednání s VaV organizací,
 • sprostředkujeme kontakt s VaV specialisty.

Splňujete požadavky žadatele?

 • výzkum a vývoj by měl vést k dosažení komerčně uplatnitelných výsledků, které půjde uvést do praxe,
 • nelze financovat výstavbu výzkumného centra,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.