Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Aplikace

Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 100 milionů Kč.

program se připravuje otevřen od 7/2022

Dotační program Aplikace je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

 • Na co lze čerpat: Podnikový výzkum
  a vývoj
 • Kdo může čerpat: Podnikatelské subjekty všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 2 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotaci získat

 • malé, velké i střední podniky,
 • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065) nebo v projektech, které jsou realizovány ve spolupráci (splňují tzv. účinnou spolupráci, resp. kód intervence 063)

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného personálu,
 • materiál,
 • náklady na smluvní výzkum, 
 • nákup vybavení formou odpisů,
 • dodatečné režijní náklady.

V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

Splňujete požadavky žadatele?

 • výzkum a vývoj by měl vést k dosažení komerčně uplatnitelných výsledků, které půjde uvést do praxe,
 • nelze financovat výstavbu výzkumného centra,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.