Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Aplikace

Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 125 milionů Kč pro podniky všech velikostí.

program se připravuje otevřen od 7/2024

Dotační program Aplikace je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte dotaci na mzdy zaměstnanců ve vašem vývojovém oddělení.

Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Investice se vám vyplatí od 5 mil. Kč

Vyhlášení programu je plánované na 3. kvartál 2024, program je nyní v přípravě.

 • Na co lze čerpat: Mzdy, materiál, režijní náklady, smluvní výzkum a daňové odpisy DHM/DNM.
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 2 - 125 mil. Kč
 • Procent podpory:

Dotační program Aplikace

 

Pro koho je dotační program určen

O dotaci v programu Aplikace mohou zažádat podniky všech velikostí v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl - výrobní sektor,
 • IT,
 • výroba a rozvody energie,
 • zásobování vodou, činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • činností výzkumu a vývoje v profesních, vědeckých a technických činnostech.

Výše dotace na výzkum a vývoj

Dotace na výzkum a vývoj se pohybují od 2 do 125 milionů Kč na jeden projekt. Procentuální výše podpory závisí na velikosti podniku a typu činnosti:

 • malý podnik (< 49 zaměstnanců) -  až 80 % z vynaložených výdajů
 • střední podnik (50–249 zaměstnanců) – až 75 % z vynaložených výdajů
 • velký podnik (>250 zaměstnanců) – až 65 % z vynaložených výdajů

Kdo může dotaci získat

 • malé, velké i střední podniky,
 • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co lze dotace využít:

Podporovány jsou např. následující náklady:

 • mzdy pracovníků podílejících se na realizaci projektu - výzkumných, technických, zkušebních, IT, řídicích i podpůrných pracovníků (včetně nákladů na sociální a zdravotní pojištění),
 • materiál spotřebovaný v rámci prováděného výzkumu a vývoje,
 • komponenty pro stavbu prototypů,
 • služby expertů a dodávky třetích stran,
 • cestovní náklady řešitelského týmu,
 • licence,
 • odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu,
 • ostatní režijní náklady typu cloudové služby, náklady na energie, kancelářské potřeby apod.

Typový příklad projektu:

 • Vývoj léčivého přípravku

Cílem tohoto projektu byl vývoj léčivého přípravku moderní terapie a vývoj biomateriálu pro použití v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství pro léčbu poškození různých typů tkání. Cílem hlavního žadatele je prostřednictvím výzkumu a vývoje a na základě vyvinutých produktů umožnit zvýšení kvality života a zlepšení zdravotního stavu pacientů trpícími závažnými onemocnění nebo vážným poraněním tkání či orgánů. 

 • Vývoj nového informačního systému

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nového podnikového informačního systému, do kterého byly promítnuty výsledky vlastního teoretického výzkumu žadatele. Systém byl vyvíjen s využitím nejnovějších technologií a zaměřoval se na novou architekturu technologického jádra systému, zdokonalení datového modelu.

Starosti s přípravou projektu nechte na nás

 • Dokážeme vám pomoci s výběrem vhodné VaV organizace tak, aby splňovala potřeby vašeho projektu (potřebné laboratorní vybavení a tým výzkumných pracovníků),
 • budeme vám nápomocní v začátcích jednání s VaV organizací,
 • zprostředkujeme kontakt s VaV specialisty.

Splňujete požadavky žadatele?

 • výzkum a vývoj by měl vést k dosažení komerčně uplatnitelných výsledků, které půjde uvést do praxe,
 • nelze financovat výstavbu výzkumného centra,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Domluvte si konzultaci

Zavolejte na 222 523 549 či napište na info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.