Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Potenciál

Díky podpoře z programu Potenciál zlepšíte a vybavíte zázemí pro váš podnikový výzkum a vývoj.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotační program podpoří podniky při pořizování technologií a výzkumného vybavení.

 

 • Na co lze čerpat: Nákup strojů a SW
  pro výzkum
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 2 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: 70 %

Kdo může dotace získat

 • podniky všech velikostí,
 • projekt musí být realizován mimo území hl. města Praha (sídlo v Praze však firma mít může).

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů a technologií (např. vybavení prototypových dílen, zkušeben či laboratoří, testovací zařízení aj.)
 • nákup softwaru a licencí určených pro výzkum a vývoj.

Splňujete požadavky žadatele?

 • měli byste mít jasnou představu o budoucím vývoji svých produktů a jejich tržním uplatnění,
 • neplánujete čerpat dotaci na nákup pozemků a budov nebo technologií určených pro sériovou výrobu,
 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.