Nemovitosti

Program pro malé a střední podnikatele, kteří plánují rekonstrukce podnikatelských prostor.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Program je určen pro ty podnikatele, kteří plánují rekonstrukci starých nemovitostí, tzv. brownfieldů na výrobní haly či jiné podnikatelské nemovitosti. V rámci rekonstrukce je však možné změnit původní půdorys stavby či navýšit kapacitu užitné plochy.

Program není plánovaný na rok 2023.

 

 • Na co lze čerpat: Rekonstrukce brownfield
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 70 mil. Kč
 • Procent podpory: 35 - 45 %

Kdo může dotaci získat

Malé a střední podniky působící v oblasti:

 • stavebnictví,
 • těžba a dobývání,
 • zásobování vodou
 • velkoobchod a maloobchod (kromě motorových vozidel),
 • informační a komunikační činnosti,
 • právní a účetnické činnosti,
 • vedení podniků, poradenství v oblasti řízení,
 • architektonické a inženýrské činnosti,
 • výzkum a vývoj,
 • průzkumy trhu atd.

Na co se dotace vztahuje

 • rekonstrukce objektů, modernizace a úpravy,
 • projektová dokumentace,
 • příprava území (terénní úpravy, demolice...),
 • úpravy pozemků,
 • inženýrské sítě,
 • nákup technického zařízení budovy.

Základní podmínky a cíle programu

Program Nemovitosti podpoří pouze rekonstrukci starých nemovitostí. Dotace není poskytována na samotný nákup nemovitostí a taktéž není možné financovat výstavbu na zelené louce. Za určitých podmínek je možné financovat demolici brownfieldů a novostavbu, která jej nahradí. 

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.