Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Oběhové hospodářství

Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotace podporuje nákup moderní technologie pro recyklaci odpadu v průmyslu a k omezení plýtvání druhotnými surovinami. 

Základní informace

 • Příjem žádostí: 2. 10. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 29. 03. 2024,
 • způsob hodnocení žádostí: Průběžné,
 • alokace: 1 mld. Kč 

Na co můžete dotaci využít

 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu.
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku.
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu.
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků. 
 • Snížení množství vstupů při výrobě.

Co je druhotná surovina

Druhotnou surovinou se rozumí vedlejší produkty nebo upravené odpady, které přestaly být odpadem. Tzn. že mohou být po úpravě nadále využity jako vstup pro výrobu a nahradit tak primární surovinu. 

Za druhotné lze považovat i nespotřebované vstupní suroviny nebo materiály předáváné k novému využití.

Na co lze žádat dotaci

 • Výdaje na pořízení technologií (strojů a zařízení), která bude předcházet vzniku odpadů, navýší recyklační infrastrukturu a omezí plýtvání druhotnými surovinami.

Kdo může dotaci získat

 • Malé a střední podniky, vč. tzv. small mid-caps (jen do 499 zaměstnanců).
 •  Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy (sídlo firmy zde být může).

Forma a výše podpory

 • výše dotace 1 - 100 mil. Kč, 
 • Podpora je poskytována ex-post,
 • Míra podpory v rozmezí 40 - 60 % dle velikosti podniku.

Spolupracujte s námi

Využijte naše zkušenosti nasbírané za 16 let z 1 700 projektů a více než 38 miliard získaných pro firmy. Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s námi konzultovat vaše projekty již dnes.

Domluvte si konzultaci

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si úvodní konzultaci s našimi dotačními specialisty, kontaktujte nás na info@prehledotaci.cz

 

 • Na co lze čerpat: výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby
 • Kdo může čerpat: Malé, střední a small mid-caps
 • Kolik může projekt získat: 1 - 100 mil. Kč
 • Procent podpory: až 60 %