Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Digitální podnik

Získejte dotace z Národního plánu obnovy na nákup software a hardware ke zvýšení úrovně digitalizace a automatizace ve vaší firmě.

program se připravuje otevřen od 6/2022
 • Na co lze čerpat: pořízení hardware a software
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 30 mil. Kč
 • Procent podpory:

Na co můžete dotaci využít

 • Pořízení Manažerského informačního systému nebo dalších SW s vyšší funkcionalitou a dalších technologií umožňujících zvýšení digitální úrovně podniku (tj. např. pořízení a implementace řídicího systému, který bude kompatibilní se všemi současnými informačními systémy žadatele a bude moci dále, i sám, zpracovávat a vyhodnocovat sbíraná data, ale také prvky SmartHome, měřící zařízení s možností aktivní regulace spotřeby (čidla) atp.).
 • Zvýšení vnitropodnikové konektivity (př. vybudování vlastní sítě LAN včetně pořízení nebo posílení serverovny i sofistikovanějšího dohledového systému (s připojením do sítě a systémů) včetně výpočetní techniky a chytrých mobilních telefonů nebo docházkového systému (čtečky, rámy atp.)).
 • Pořízení logistických a skladových technologií (př. kompletní automatizace skladu i včetně chytrého vysokozdvižného vozíku (ten ale musí být min. připojen k síti (př. LAN) nebo fungovat samostatně (robot) včetně např. úklidových robotů).
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti (př. kompletní zpracování bezpečnostního auditu externí firmou a zásadní změny v IT/ICT bezpečnostní politice včetně pořízení vhodného HW, SW (Firewall, server, …).
 • Pořízení SW s omezenou funkcionalitou (př. účetní SW, licence MS Office, …).

Na co lze žádat dotaci

 • HW, SW (dlouhodobý majetek) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • HW, SW (drobný majetek do 60 / 80 tis. Kč) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • Licenční SW (na bázi předplatného atp.).
 • Poplatky za připojení do online uložišť.
 • Fakticky související služby (př. bezpečnostní audit (limit 3.000 Kč / hod), služby poradců atp.).

Forma a výše podpory

 • Míra podpory bude nastavena v rozmezí od 40 až 60 %.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Nejvíce se dotace vyplatí od min. 2 mil. Kč investice.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Hlavní podmínky dotace

 • Z tohoto programu není možné dotovat pořízení výrobních technologií, které se přímo podílí na generování zisku z hlavní podnikatelské činnosti. Např. firma, která nabízí službu skladování, nemůže v této výzvě žádat o skladovací systém (to podpoří samostatná výzva, která by měla být vyhlášena později). 
 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.