Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Digitální transformace podniků

Získejte dotace z Národního plánu obnovy na nákup software a hardware ke zvýšení úrovně digitalizace a automatizace ve vaší firmě.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: pořízení hardware a software
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: 20 - 60 %

Na co lze žádat dotaci

 • HW, SW (dlouhodobý majetek) – ERP, CRP a další informační systémy, vnitropodnikové sítě, atd.
 • HW, SW (drobný majetek do 60 / 80 tis. Kč) – také PC, tiskárny, chytré telefony.
 • Licenční SW (na bázi předplatného atp.).
 • Poplatky za připojení do online uložišť.
 • Fakticky související služby (př. bezpečnostní audit (limit 3.000 Kč / hod), služby poradců atp.).

Projekt musí vést k zásadní změně výrobního postupu, rozšíření kapacity stávající provozovny nebo rozšíření výrobního sortimentu.

1 program, 2 výzvy

V rámci programu jsou aktuálně vyhlášeny 2 výzvy (Digitální a Virtuální podnik) se samostatnými alokacemi. Rozdíly mezi nimi:

Digitální podnik

 • Výše dotace: 1 – 15 mil. Kč,
 • alokace: 1,5 mld. Kč,
 • výhody: můžete žádat i pokud jste již vyčerpali podporu v režimu de minimis*,
 • nevýhody: velké firmy mohou žádat pouze ve 4 regionech (severozápad, severovýchod, střední Morava, Moravskoslezsko)

Virtuální podnik 

 • Výše dotace: 500 tis. Kč – 5 mil. Kč,
 • alokace: 600 mil. Kč,
 • výhody: mohou žádat i pražské firmy, velké firmy mohou žádat ve všech regionech. 
 • nevýhody: nízká max. výše dotace (5 mil. Kč v režimu de minimis*). 

Forma a výše podpory

 • Míra podpory bude nastavena v rozmezí od 40 až 60 %.
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Nejvíce se dotace vyplatí od min. 2 mil. Kč investice.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Hlavní podmínky dotace

 • Z tohoto programu není možné dotovat pořízení výrobních technologií, které se přímo podílí na generování zisku z hlavní podnikatelské činnosti. Např. firma, která nabízí službu skladování, nemůže v této výzvě žádat o skladovací systém (to podpoří samostatná výzva, která by měla být vyhlášena později). 
 • Je potřeba splňovat podmínky bezdlužnosti, nebýt tzv. podnikem v obtížích, nemít koncového majitele v daňových rájích aj. – podmínky jsou uvedeny ve Výzvě programu.
 • Žádost o podporu musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.