Webinář: Objevte cesty k financování výzkumu a vývoje pomocí dotací

Registrovat se

Kybernetická bezpečnost

Dotace pro veřejný a zdravotnický sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně jejich infrastruktury pro organizace, které budou součástí regulace v rámci směrnice NIS2.

program je otevřen příjem žádostí do 4/2024

Dotace je určena na aktivity v souladu s požadavky zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Základní informace

 • Příjem žádostí: 15. 11. 2023 - 30. 4. 2024,
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2026,
 • způsob hodnocení: průběžný,
 • forma dotace: ex-post.

Na co lze dotaci využít

 • Zajištění služeb auditu kybernetické bezpečnosti, 
 • návrh a zavedení systému řízení bezpečnosti informací a báze znalostí v oblasti kyberbezpečnosti
 • pořízení a implementace nástroje pro správu aktiv v oblasti zdravotnické techniky, 
 • pořízení a implementace nástroje pro zálohování a archivaci,
 • zabezpečení komunikační sítě,
 • pořízení a implementace nástrojů (LogManagement, load balancing, SandBoxing, multifakturová autentizace, atd.), 
 • dodávka služeb SOC, 
 • servery a disk uložiště pro zajištění kybernetické bezpečnosti (virtualizace, ukládání logů, aj.)

Jaká je výše dotace

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt u otevřených výzev:

 • organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace - min. 5 mil. Kč, max. 300 mil. Kč na projekt, 
 • kraje; organizace zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi - min. 5 mil. Kč, max 50 mil. Kč na projekt.

Míra podpory

 • 100 % (DPH není uznatelným výdajem).

Kdo může dotaci získat

 • Kraje a jimi zřizované organizace,
 • obce a jimi zřizované organizace,
 • OSS, PO OSS, státní organizace,
 • poskytovatelé zdravotní péče,
 • organizace z oblasti dopravy (OSS, PO OSS…),
 • Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Ministerstvo vnitra.

Důležité vědět

V případě, kdy zájemce o financování z NPO získal rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt v rámci výzev IROP č. 3, 4 a 5 - Kybernetická bezpečnost, není možné podat žádost o financování z NPO na stejný projekt ani z části.

Proč žádat o dotace s námi?

Našim klientům přinášíme peníze z veřejných zdrojů, kombinujeme různé zdroje financování a šetříme jejich výdaje řízením nákladů. Vsázíme při tom na všestrannost služeb a individuální přístup ke každému projektu.

 • Máme dlouhodobě 98% úspěšnost všech žádostí o dotace,
 • z více než 65 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě,
 • umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor,
 • za 16 let jsme zpracovali přes 1700 projektů v hodnotě 38 mld. Kč.

Napište nám na info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.

 

 

 

 • Na co lze čerpat: instalace fotovoltaických a bateriových systémů
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky
 • Procent podpory: 100 %