Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace

Získejte dotaci na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) do 1MW včetně systému akumulace energie.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: instalace fotovoltaických a bateriových systémů
 • Kdo může čerpat: malé, střední a velké podniky
 • Procent podpory: 35 - 50 %

Na co můžete dotaci využít

 • instalace fotovoltaických systémů
 • instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie

Na co lze žádat dotaci

 • pořízení solárních panelů, nosných konstrukcí atp.
 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby
 • inženýrská činnost (TDI, AD)
 • projektová dokumentace

Forma a výše podpory

 • Míra podpory pro fotovoltaické elektrárny (FVE) je 35 %
 • Míra podpory pro bateriové systémy je 45 - 50 %
 • Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých výdajů.
 • Dotační podpora bude stejná pro firmy všech velikostí.
 • Podpora je poskytována ex-post.

Kdo může dotaci získat

 • Malé, střední i velké podniky – vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem  a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území ČR.

Hlavní podmínky dotace

 • Podpořeny budou projekty od 1kW do 1MW. Při žádosti o dotaci se ale nejvíce vyplatí projekty za 2 mil. Kč a výše (odpovídá cca 500 m2 plochy nebo 250 ks solárních panelů).
 • Musí se jednat o střešní instalace.
 • FVE – pouze jedno odběrné místo do sítě.
 • Realizace na území ČR včetně území hl. m. Prahy.
 • Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Měli byste vědět

Programy Národního plánu obnovy nově přinesou mnohá zjednodušení pro žadatele (jednotná míra podpory pro všechny, méně dokumentů k dokládání), zároveň však zavádí nulovou toleranci administrativních nedostatků a žádosti budou hodnoceny průběžně. Žádosti o dotace je tedy nutné připravit včas a naprosto bezchybně.

Mějte jisotu bezchybné žádosti a začněte s konzultovat vaše projekty se specialisty z enovation.