Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Investice do zemědělských podniků

Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do svého podniku? Pak je tento program určen právě pro vás.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Podpora je zaměřena na investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení kvality vyráběných produktů.

 • Na co lze čerpat: výstavba nových stájí, rekonstrukce, nákup technologie a strojů, retenční nádrže
 • Kdo může čerpat: Skupina zemědělců nebo zemědělští podnikatelé
 • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
 • Procent podpory: 40 %

Základní informace

 • Příjem žádostí: 22. 8. 2023,
 • ukončení příjmu žádostí: 12. 9. 2023,
 • způsob hodnocení žádostí: kolový, 
 • plánovaná alokace výzvy: více než 4 mld. Kč.

Co dotační program podporuje

Předmětem podpory je projekt v některém z těchto záměrů:

 • A) živočišná výroba (projekt do 2 mil. Kč, žadatel je malý nebo střední podnik a hospodaří max. na 150 ha),
 • B) rostlinná výroba (projekt do 2 mil. Kč, žadatel je malý nebo střední podnik a hospodaří max. na 150 ha),
 • C) skot, prasata, drůbež a ostatní živočišná výroba,
 • D) vinná réva,
 • F) welfare drůbež.

Na co lze žádat dotaci

 • Investice pro živočišnou výrobu (výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích či skladovacích prostor, technologie),
 • investice pro rostlinnou a školkařskou výrobu (stavby a technologie pro posklizňovou úpravu, sklady a expedice, nosné konstrukce sadů, chmelnic nebo vinohradů, skleníky, fóliovníky, kontejnerovny, zahradnické či jiné speciální technologie kromě závlahových systémů, klimatizované haly, chladící boxy apod.),
 • nákup speciálních mobilních strojů,
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov (min. kapacita 6000 l),
 • retenční nádrže.

Pouze malé a střední podniky u záměrů A) a B):

 • Náklady spojené s přípravou a realizací projektu,
 • mobilní oplocení.

Kdo může o dotaci žádat

 • Zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba podnikající v souladu se zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství),
 • skupina zemědělců, tj. korporace, jejímiž členy jsou výhradně zemědělští podnikatelé, 
 • pouze malé a střední podniky. 

Výše dotace

 • Max. výše dotace na jeden projekt 30 mil. Kč,
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 1 projekt je min. 250 tis. Kč,
 • částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na 1 projekt je v případě záměrů A) a B) max. 2 mil. Kč.

Výše podpory 

40 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace:
 • plus možný bonus 10 % pro mladé začínající zemědělce,
 • plus možný bonus 10 % pro žadatele, který je registrován jako osoba podnikající v ekologickém zemědělství, který souběžně nehospodaří v režimu konvenční produkce.

Hlavní podmínky pro získání dotace

 • Výdaje na speciální mobilní stroje mohou tvořit max. 49% výdajů, ze kterých je stanovena dotace (neplatí pro projekty žadatelů hospodařících max. na 150 ha v rostlinné a živočišné výrobě).
 • Výdaje na demoliční práce mohou tvořit max. 10% výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
 • Projekt lze realizovat na území celé České republiky mimo území hl. města Prahy.
 • Žadatel musí splnit podmínku finančního zdraví.
 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace.

Co pro Vás můžeme udělat?

Rádi vám pomůžeme, stačí nás kontaktovat tel. 222 523 549 nebo napište na info@prehleddotaci.cz. V rámci úvodní konzultace probereme, jak při zpracování žádosti postupovat a jak vysokou dotaci můžete získat.