Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více
Národní sportovní agentura

Standardizovaná infrastruktura

Program nabídne celkem 105 mil. Kč na výstavbu sportovních hal, zimních stadiónů, fotbalových hřišť, plaveckých bazénů aj.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: stavební práce, projektová příprava, nákup nemovitého majetku
 • Kdo může čerpat: Kraje, města, obce, spolky a další
 • Kolik může projekt získat: 10 - 12 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 %

Co dotace podpoří

V aktuální výzvě budou dotací podpořeny projekty výstavby: 

 • sportovních hal určených pro halové míčové sporty,
 • zimní stadionů,
 • plaveckých bazénů 25 m,
 • atletických drah, sektorů, stadionů a hal,
 • fotbalových stadionů a hřišť,
 • tenisových hal a kurtů.

Konkrétně zafinancujete např.:

 • stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlahu a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště,
 • projektovou přípravu, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce),
 • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene,
 • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Kdo může žádat o dotaci

 • Kraje,
 • obce, města, městské části, městské obvody, Praha a její městské části,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace obce / kraje,
 • spolky, pobočné spolky,
 • obchodní společnosti, pokud jsou ze 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Forma a výše podpory

 • Míra podpory: 70 % ze způsobilých výdajů projektu,
 • výše dotace: 10 - 120 mil. Kč (dle druhu sportovního zařízení a zda se jedná o výstavbu či technické zhodnocení).

Hlavní podmínky 

 • Realizace projektu je možná na celém území ČR,
 • výdaje na části zázemí sportoviště, které nejsou přímo sportovním zařízením max. 20 % způsobilých výdajů akce,
 • před podáním projektu je potřeba zajistit stavební povolení, projektovou dokumentaci a další dokumenty plus financování projektu - většinou spolky.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem pomůžeme a provedeme vás byrokraticky náročným procesem podávání žádosti. Napiště nám na info@prehledotaci.cz a domluvíme se na termínu úvodní konzultace