Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

OP Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy.

Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, sociální inovace, mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu. 

Kdo může z programu čerpat?

Peníze mohou čerpat ministerstva, organizační složky státu i úřady práce, nevládní neziskové organizace, osoby samostatně výdělečně činné i velké a malé firmy.