Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

OP Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy.

Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, sociální inovace, mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu. 

Kdo může z programu čerpat?

Peníze mohou čerpat ministerstva, organizační složky státu i úřady práce, nevládní neziskové organizace, osoby samostatně výdělečně činné i velké a malé firmy.