Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Posuny v harmonogramu výzev OPPIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu odsouvá vyhlášení některých výzev OPPIK.

Ministerstvo průmyslu a obchodu odsouvá vyhlášení některých výzev OPPIK*. I přesto, že na leden 2018 byly původně avizovány některé výzvy, ministerstvo od nich ustoupilo. Tato změna se určitě týká dotačního programu Potenciál. V nedávno vydané aktualizaci harmonogramu se tato výzva přeložila do kategorie, ve které je datum vyhlášení odloženo na blíže neupřesněný termín.

Je možné, že k věcným změnám či časovým posunům bude docházet i u dalších plánovaných výzev. Již na únor 2018 je avizována atraktivní výzva v programu ICT a sdílené služby, podporující softwarové firmy, které vyvíjejí nová IT řešení. Zda se změny budou týkat i této výzvy zatím není známo.

aktuálních termínech výzev vás budeme průběžně informovat.

*Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost