Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Inovace, Úspory energie – výzvy vyhlášeny

Nyní můžete v těchto programech žádat o finanční podporu z EU. V rámci programu Inovace je možné podávat žádosti od 19. 12. – 30. 4. 2017, v programu Úspory energie již od 15. 12. do 30. 3. 2018, v programu Služby infrastruktury pak v termínu 15. 1. 2017 – 15. 4. 2017.

Uvažujete o využití programu Inovace? Pak je třeba podat žádost co možná nejrychleji. Jedná se totiž o výzvu průběžnou, je tedy pravděpodobné, že k uzavření příjmu žádostí dojde již po 14 dnech. Přijaté žádosti totiž mohou velmi brzy dosáhnout dvojnásobku celkové alokace výzvy. Doporučujeme tedy podat dotační žádost ještě do Vánoc. Na jeden projekt může podnik získat až 100 mil. Kč.  

Až 250 milionů Kč
je možné získat  z programu Úspory energie, a to  na  zateplení budovy, výměnu oken, modernizaci rozvodů elektřiny a plynu  aj. Celkem je na tuto výzvu vyčleněno 5 mld. korun z EU. 

Chcete další informace o výzvách, potřebujete zkonzultovat svůj projekt? Přihlaste se na bezplatný webinář, kteří pořádají zkušení odborníci, nebo si domluvte bezplatnou osobní konzultaci na 255 785 575 nebo na info@prehleddotaci.cz