Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Inovace

Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

program se připravuje otevřen od 5/2021

Smyslem programu Inovace je poskytnout podnikatelům finanční prostředky pro uvádění nových výrobků na trh.

 • Na co lze čerpat: Nákup strojů,
  HW a SW
 • Kdo může čerpat: Podnikatelské subjekty, zejména malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 1 - 75 mil. Kč
 • Procent podpory: 25 - 45 %

Kolik lze získat

 • malý podnik - 45 % způsobilých výdajů,
 • střední podnik - 35 % způsobilých výdajů,
 • velký podnik - 25 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

 • nákup nových výrobních strojů,
 • nákup hardwaru a softwaru,
 • nákup licencí, patentů, certifikací apod.,
 • stavební práce spojené s projektem.

Základní podmínky

V rámci programu Inovace jsou podporovány subjekty, které chtějí využít výsledků výzkumu a vývoje a získané poznatky uvést do praxe. Podporováno je pořízení výrobních technologií určených pro výrobu nových produktů vzniklých v rámci předchozího výzkumu a vývoje.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.