Využijte nové dotační období naplno.

Chci vědět víc

Úspory energie

Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

program je otevřen příjem žádostí do 4/2021

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 • Na co lze čerpat: Realizace úsporných opatření
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Kdo může dotaci získat

 • Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba
  odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).

 • Zpracovatelský průmysl, zemědělství, těžba a dobývání, výroby a rozvody energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály aj.), informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

Na co se dotace vztahuje

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivní),
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

 • instalace akumulace elektrické energie

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok,
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu,
 • příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení),
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.