Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Úspory energie

Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

program je otevřen příjem žádostí do 6/2021

Program Úspory energie se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. 

 • Na co lze čerpat: Realizace úsporných opatření
 • Kdo může čerpat: Podniky všech velikostí
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 200 mil. Kč
 • Procent podpory: až 50 %

Kdo může dotaci získat

 • Akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba
 • odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).
 • Zpracovatelský průmysl, zemědělství, těžba a dobývání, výroby a rozvody energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, cestovní ruch (hotely, penziony, restaurace, sportovní areály aj.), informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.

Na co se dotace vztahuje

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla,
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001,
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu,
 • zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů,
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivní),
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku,
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.
 • instalace akumulace elektrické energie

Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • efektivní poměr výše investice vůči snížení emisí CO2 v kg za rok,
 • absolutní výše úspory energie (tepelné či elektrické) oproti původnímu stavu,
 • příprava projektu (stavební povolení, potvrzení že projekt nepodléhá stavebnímu řízení),
 • kvalitně zpracovaný, podrobný a odůvodněný rozpočet projektu.

Úspory energie s EPC

Projekty je možné řešit také pomocí metody EPC (energetické služby se zárukou), a to v rámci výzvy Úspory energie s EPC. Tato metoda přináší garanci výši úspor energie, ze které se pak následně splácí investice do modernizace. Pokud by úspory byly nižší, rozdíl doplatí dodavatel. 

Termín příjmu předběžných žádostí je u této výzvy do 31. 5. 2021.