Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Otevřeno: 2 programy na mzdy, materiál, stroje a technologie

Podniky všech velikostí mohou aktuálně získat až 80% dotaci na mzdy, materiál a další náklady ve výzkumu a vývoji a až 45% na nové výrobní stroje a technologie.

V rámci výzvy programu Aplikace můžete získat dotaci na:

  • mzdy pracovníků: výzkumníků, techniků, IT, řídicích i podpůrných pracovníků,
  • spotřebovaný materiál, komponenty pro stavbu prototypů,
  • služby expertů a dodávky třetích stran,
  • ale také na cestovní náklady řešitelského týmu, licence, odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu a ostatní režijní náklady.

V rámci výzvy programu Inovace mohou podniky z oborů zpracovatelského průmyslu - výrobního sektoru a zpracování odpadů získat dotaci:

  • na nové stavby pro inovativní výrobu,
  • na nákup nových výrobních strojů a zařízení.

Svou žádost o dotaci můžete začít připravovat a podávat. Vzhledem k tomu, že se jedná o poslední výzvy v těchto programech, očekává se velký zájem, začnete proto s přípravou žádosti co nejdříve.

Nevíte, jak na to?

Volejte pro bezplatnou konzultaci na 255 785 570.