Nechcete studovat všechny dotační možnosti? Přijďte na seminář zdarma. Vše podstatné v jednom dopoledni.

Chci přijít

Aplikace

Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 40 milionů Kč.

program je otevřen příjem žádostí do 12/2019

Dotační program Aplikace je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Podporována je zejména spolupráce mezi podniky, vysokými školami a výzkumnými organizacemi.

  • Na co lze čerpat: Podnikový výzkum
    a vývoj
  • Kdo může čerpat: Podnikatelské subjekty všech velikostí
  • Kolik může projekt získat: 1 - 40 mil. Kč
  • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotaci získat

  • malé, velké i střední podniky,
  • vysoké školy a další organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Pro velké podniky je možná účast pouze v projektech se 100% vazbou na životní prostředí (tzv. kód intervence 065) nebo v projektech, které jsou realizovány ve spolupráci (splňují tzv. účinnou spolupráci, resp. kód intervence 063)

Na co se dotace vztahuje

  • osobní náklady - mzdy výzkumníků, techniků a ostatního podpůrného personálu,
  • materiál,
  • náklady na smluvní výzkum, 
  • nákup vybavení formou odpisů,
  • dodatečné režijní náklady.

V rámci tohoto programu lze získat poslední vysokou dotaci také na vývoj nových softwarových systémů a aplikací.

Základní podmínky

Dotační podpora z programu Aplikace je určena podnikům, jenž mají zázemí pro výzkum a vývoj a potřebují podpořit vlastní provozování těchto aktivit. Dotovaný výzkum a vývoj firmám pomůže dosáhnout komerčně uplatnitelných výsledků. Ty mohou následně uvést do praxe, a zvýšit tak svou konkurenceschopnost na světových trzích. Program neumožňuje financovat výstavbu výzkumného centra. 

Splňujete požadavky žadatele?

  • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
  • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání,
  • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů/případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.