Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

ICT a SS - digitální podnik

Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

program se připravuje otevřen od 5/2021

Cílem programu je podporovat podniky v jejich digitální transformaci v souladu s Průmyslem 4.0, tj. například podpora urychlení inovačních cyklů v podniku, zvýšení efektivní propojenosti „chytrých“ digitálních technologií a podpora zvýšení úrovně počítačové bezpečnosti firemních sítí.
Podniky by tak měly dosáhnout snížení provozních nákladů, tvorby odpadů, zmetkovitosti a/nebo zvýšení produktivity, spolehlivosti a dostupnosti výrobních zařízení, logistických a dalších relevantních služeb.

 • Na co lze čerpat: IT vybavení
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 30 mil. Kč
 • Procent podpory: 35 - 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky s provozovnou mimo Prahu

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení serverů, pokročilejšího HW a SW, systémů na bázi AI, rozšířené reality, ale také robotů nebo QR čteček

 • zabezpečení firemních sítí (kybernetická, počítačová bezpečnost)

 • umožnění nebo zlepšení sledování spotřeby, teploty nebo aktuálního stavu na skladu vedoucí k zlepšení logistiky atp.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně.