Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Ode dneška můžete žádat v programech Potenciál a Inovace

Nákup strojů, hardware, software, vybavení výzkumně-vývojových pracovišť nebo dokonce rekonstrukce a stavby nových budov – na to vše vám přispějí právě otevřené programy Potenciál a Inovace.

Inovace aneb musíte mít za sebou výzkum či vývoj

programu Inovace mohou žádat podniky všech velikostí, které plánují zavést inovované produkty na trh. Takové produkty je možné získat dvěma způsoby:

  • vlastním výzkumem či vývojem
  • nebo je nakoupit formou licencí či patentů.

Co byste měli vědět o programu Inovace

  • Žádat je možné pouze do 30. 8. 2021.
  • Míra podpory závisí na velikosti podniku, max. však 45 %.
  • Dotaci lze využít pouze na projekty mimo Hl. m. Prahu (sídlo firmy tu ale být může).
  • Nejdůležitější je kvalitně zpracovaný projekt (výzvy byla vyhlášena jako kolová, na rychlosti podání tedy v tomto případě úspěch nezávisí).

Teprve budete nové produkty vyvíjet? Žádejte v programu Potenciál

I v programu Potenciál mohou žádat podniky všech velikostí a získat až 50% dotaci na:

  • výzkumné vybavení – především na pořízení strojů, technologií či hardware jako např. vybavení prototypové dílny, zkušebny, testovacího zařízení, laboratoří, polygonů apod.,
  • pořízení softwaru, licencí, práv duševního vlastnictví.

Žádosti lze podávat do 26. 8. 2021.

Váš projekt zdarma posoudíme a pomůžeme vám i s přípravou žádosti

Naši dotační specialisté jsou tu pro vás – stačí zavolat na bezplatnou linku 255 785 570.