Vše o nadcházejících dotacích na sérii bezplatných webinářů

Chci na webinář

Národní sportovní agentura podpoří stavbu sportovišť až ze 70 %

NSA nedávno spustila dotační program Regiony 2021. Ten pomůže sportovním klubů, tělovýchovným jednotám i obcím s financováním stavby nových sportovišť. Můžete získat dotaci až 40 milionů do výše 70 % nákladů.

Jak už z názvu vyplývá, program Regiony 2021 podpoří sportování dospělých i dětí napříč Českou republikou. Prioritou jsou tedy hlavně multifunkční sportoviště pro širokou veřejnost.

O dotace mohou žádat sportovní kluby, tělovýchovné jednoty i obce a podporuje se hlavně:

  • rekonstrukce a modernizace existujících sportovišť,
  • výstavba nových sportovních zařízení (program myslí také na zázemí a nákup majetku souvisejícího s provozem),
  • budování bezbariérového přístupu na sportoviště.

Počítají se přitom všechny způsobilé výdaje, jako jsou například:

  • projektová a přípravná činnost,
  • pořízení nemovitého majetku,
  • stavební práce a nezbytné posudky
  • nebo nákup dlouhodobého majetku nezbytného k provozu.

Regiony 2021 dotují až 70 % způsobilých výdajů do výše 40 milionů Kč. Pro maximální využití programu doporučujeme vlastní investici ve výši alespoň 1,4 milionu Kč. 

Abyste mohli dotaci čerpat pro svůj projekt, musíte ho zasmluvnit do konce roku 2021. Na začátek stavebních prací ale máte celý rok 2022. 

Nejvyšší čas začít s přípravou

Protože se žádosti přijímají jen do konce září 2021 a při posuzování budou úředníci klást velký důraz na kvalitu zpracování projektu, měli byste s přípravou žádost začít co nejdřív. Ideálně se poraďte s odborníkem na sportovní infrastrukturu. Zavolejte na linku 255 785 575  a domluvte si bezplatnou konzultaci