Vše o nadcházejících dotacích na sérii bezplatných webinářů

Chci na webinář

Regiony 2021 (Národní sportovní agentura)

Dotace až 40 mil. Kč na výstavbu a rekonstrukci sportovišť a celkový rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.

program je otevřen příjem žádostí do 9/2021
 • Na co lze čerpat: projektová příprava, stavební práce, nákup nemovitého majetku, vybavení
 • Kdo může čerpat: sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, města a obce
 • Kolik může projekt získat: 1 - 40 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 %

Na co se dotace vztahuje

 • Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb).
  • Výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.
  • Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Kdo může dotace získat

 • Spolek splňující podmínky a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení. 
  • Územně samosprávné celky, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Kolik lze získat

 • Dotace od 1 mil. Kč až 40 mil. Kč.
 • Povinná finanční spoluúčast musí činit min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Vaše investice by měla být minimálně 1,5 mil. Kč.

Hlavní podmínky dotace

 • V případě staveb mít platné stavební povolení, které musí být pravomocné ke dni podání žádosti. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
  • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru.
  • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována.
  • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku.