Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Dotační program Aplikace přijímá poslední žádosti o dotace

Podniky všech velikostí mohou od 14. září žádat až 80% dotaci na mzdy, materiál a další náklady ve výzkumu a vývoji. Na konci roku 2020 tato možnost skončí.

V rámci výzvy programu Aplikace můžete získat dotaci:

  • na mzdy pracovníků: výzkumníci, technici, IT, řídicí i podpůrní pracovníci
  • na spotřebovaný materiál, komponenty pro stavbu prototypů,
  • na služby expertů a dodávky třetích stran,
  • ale také na cestovní náklady řešitelského týmu, licence, odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného při realizaci projektu a ostatní režijní náklady.

Vzhledem k poslední výzvě v těchto programu se očekává velký zájem, začnete proto s přípravou žádosti co nejdříve.

Nevíte, jak na to?

Volejte pro bezplatnou konzultaci na 255 785 570.