Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Další přijaté Žádosti o podporu v programu Technologie budou řazeny do tzv. zásobníku projektů

Příjem žádostí o dotaci z EU z programu Technologie totiž překročil výši plánované alokace 1,8 mld. Kč. Díky tomuto programu mohou podniky získat například finance na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Další přijaté Žádosti o podporu budou hodnoceny postupně do výše prostředků určených pro tuto Výzvu. Příjem Žádostí v programu Technologie bude zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých Žádostech o podporu, tj. 3,6 mld. Kč, nejpozději však 28. 2.

Máte otázky, potřebujete bezplatnou osobní konzultaci? Napište na info@prehleddotaci.cz, zavolejte na 255 785 575.