Technologie

Dotace na nákup výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR.

program se připravuje otevřen od 12/2018

Díky dotačnímu programu Technologie mohou české podniky získat dotace na nákup nových výrobních strojů. Dotační podpora je cílena na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků po celé České republice, mimo území hl. města Prahy.

 • Na co lze čerpat: Nákup technologií
 • Kdo může čerpat: Malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: až 45 %

Kdo může dotaci získat

 • malé a střední podniky působící zejména ve zpracovatelském průmyslu
 • podniky i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí

Kolik získáte

 • 1 mil. Kč až 20 mil. Kč
Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku:
 • malý podnik (do 49 zaměstnanců) – 45 % způsobilých nákladů
 • střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) – 35 % způsobilých nákladů

Na co se dotace vztahuje

 • nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu
 • výdaje na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a výdaje na SW, programy, data, databáze v rámci projektu

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • máte minimálně dvě uzavřená účetní období v daném oboru podnikání
 • máte dostatek peněz na financování projektu z vlastních zdrojů / případně můžete získat bankovní úvěr - dotace je vyplácena až zpětně

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.