Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 65 programů
 • Služby infrastruktury

  V rámci této dotační výzvy mohou české podniky získat dotaci na odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje, a také na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury potřebné k provozu výzkumného nebo inovačního centra.

 • Marketing

  Získejte až 2,45 mil. Kč na podporu účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách.

 • Digitální podnik

  Investujte do moderních technologií a maximalizujte efektivitu ve vašem podniku. Získejte až 50 mil Kč z dotací na financování IT vybavení.

 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Obnovitelné zdroje energií - vtláčení biometanu

  Získejte dotaci až 65 % na pořízení technologie pro výrobu alternativního přírodní zdroje energie.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • Obnovitelné zdroje energií - malé vodní elektrárny

  Dotace na výstavbu nebo rekonstrukci malých vodních elektráren v Čechách.

 • IROP

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace do veřejné správy - obce, města, nemocnice, školská zařízení, mateřské školy i další.

 • OP Zaměstnanost

  Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a modernizaci veřejné správy.

 • PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

 • NPŽP

  Národní plán životního prostředí podporuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu a udržitelnost životního prostředí na území České republiky.

 • SZP

  Cílem společné zemědělské politiky EU je zajištění potravin a jejich export, rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků v členských státech.

 • OPTAK

  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK je přímým nástupcem končícího OP PIK. V období 2021–2027 budou moci podniky čerpat dotace pro projekty se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje nebo digitalizaci.

 • OPŽP

  Operační program Životní prostředí (OPŽP) se zaměřuje na soukromé i veřejné subjekty a podporuje jejich projekty na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

 • Národní sportovní agentura

  Národní sportovní agentura přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Nastavuje dotační programy a zprostředkovává spolupráci mezi sportovními kluby a místní samosprávou.