Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 32 programů
  • PRV

    Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.

  • Trio

    Program zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Podporuje spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi.