Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 44 programů
 • Zajištění povodňové ochrany intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

  Získejte dotace na stavební práce, dodávky a služby spojené s povodňovou ochranou.

 • Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie

  Dotace na snížení spotřeby energie ve veřejných budovách za pomoci využití lokálních obnovitelných zdrojů.

 • Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • Školicí střediska

  Podpora vybudování a vybavení vlastních podnikových školicích a vzdělávacích prostor.

 • Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR

 • Snížení emisí provozoven

  Dotace na nákup ekologických technologií jsou určeny zejména velkým výrobním podnikům.

 • Prevence vzniku odpadů

  Dotace jsou určeny všem zodpovědným podnikům, které šetří životní prostředí produkcí nižšího množství odpadů.

 • Odstranění ekologických zátěží

  Máte-li na svém pozemku starou ekologickou zátěž, tento program vám pomůže s jejím odstraněním.

 • Zvýšení podílu využití odpadů

  Získejte dotaci na nákup zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem či na vybudování sběrného dvora.

 • Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

 • Next Generation EU

  Fond obnovy Nová generace EU by měl v letech 2021 -2027 podpořit oživení a transformaci ekonomiky. Celkem fond v ČR rozdělí až 230 mld. Kč v podobě dotací.

 • OPPIK

  Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) poskytnul v období 2014–2020 podnikatelům dotaci na výzkumné a vývojové aktivity, na nové výrobní stroje, rekonstrukce nemovitostí, mzdy zaměstnanců, informační technologie i na rozvoj malých a středních podniků.

 • OPTAK

  Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost OP TAK je přímým nástupcem končícího OP PIK. V období 2021–2027 budou moci podniky čerpat dotace pro projekty se zaměřením na inovace, výzkum a vývoj, energetické úspory, obnovitelné zdroje nebo digitalizaci.