Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 60 programů
 • Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé a středí podniky v podporovaných regionech ČR

 • Oběhové hospodářství

  Až 60% dotace na pořízení technologií, inženýrských sítí i stavebních prací spojených s opětovným využitím odpadů a druhotných surovin ve výrobě.

 • Program THÉTA

  Dotace až 90 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

 • Investice do zemědělských podniků

  Podnikáte v zemědělství a chcete investovat do svého podniku? Pak je tento program určen právě pro vás.

 • Investice do zpracování zemědělských produktů

  Dotace je zaměřena na rozvoj inovací zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové zlepšené produkty, postupy nebo technologie.

 • Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu

  Dotace až 70% na zařízení pro zpracování bioodpadů a následné zapravování kompostu na zemědělskou půdu.

 • Malé kulturní a kreativní centra

  Získejte dotace na výstavbu nebo rozšíření kulturních a kreativních center v regionech. Obce mohou získat až 40 mil. Kč na výstavbu, rekonstrukce, přístavba budovy knihovny, vybavení atd. ve spojení s kulturním a kreativním centrem.

 • Aplikace

  Čerpejte dotace pro podnikatele na výzkumné a vývojové aktivity, a to až do výše 125 milionů Kč pro podniky všech velikostí.

 • Inovace

  Získejte dotace z EU na pořízení nových výrobních strojů určených k zahájení výroby inovovaných produktů či odstartování nových výrobních procesů.

 • Program TREND Nováčci

  Dotace na nastartování průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte až 15 mil. Kč na mzdy zaměstnanců nebo na náklady na stroje i služby.

 • Služby infrastruktury

  V rámci této dotační výzvy mohou české podniky získat dotaci na odborné služby v oblasti výzkumu a vývoje, a také na rozšíření nebo výstavbu infrastruktury potřebné k provozu výzkumného nebo inovačního centra.

 • Marketing

  Získejte až 2,45 mil. Kč na podporu účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách.

 • Digitální podnik

  Investujte do moderních technologií a maximalizujte efektivitu ve vašem podniku. Získejte až 15 mil Kč z dotací na financování IT vybavení.

 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Obnovitelné zdroje energií - vtláčení biometanu

  Získejte dotaci až 65 % na pořízení technologie pro výrobu alternativního přírodní zdroje energie.