Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 60 programů
 • Digitální podnik

  Získejte dotace z Národního plánu obnovy na nákup software a hardware ke zvýšení úrovně digitalizace a automatizace ve vaší firmě.

 • Digitální vysokokapacitní sítě

  Jste poskytovatel internetu? Získejte dotace z Národního plánu obnovy na vybudování vysokokapacitního připojení a rozvoje sítí 5G.

 • Udržitelné hospodaření s vodou

  Získejte dotace na podporu úspory vody ve vaší firmy.

 • Zlepšení energetické účinnosti v podnicích - ENERG

  Program ENERG podpoří ve formě dotací projekty s cílem zlepšit energetickou účinnost budov určených k podnikání.

 • Cirkulární řešení v podnicích

  Získejte dotace z Národního plánu obnovy, které podpoří recyklaci druhotných surovin ve firmách.

 • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ II)

  Získejte dotaci až 6 mil. Kč na externí i interní vzdělávání vašich zaměstnanců.

 • The Country for the Future - Inovace do praxe

  Zavádíte organizační nebo procesní inovace ve svém podniku? Získejte finanční podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu - The Country for the Future.

 • Program Sigma

  Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých a středních podniků a startupů.

 • Virtuální podnik

  Nakupte hardware a software do firmy o více než polovinu levněji. Například servery, kancelářské počítače a software, bezpečnostní systémy, QR čtečky nebo cloudové služby a modemy.

 • Podnikové vzdělávání zaměstnanců

  Dopřejte svým zaměstnancům odborné vzdělávání. Získejte dotaci až 6 mil. Kč z Operačního programu Zaměstnanost.

 • Sectech

  Získejte dotaci až 30 mil. Kč pro projekty experimentálního vývoje s cílem zvýšit bezpečnost státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků z experimentálního vývoje.

 • ICT a SS - Digitální podnik

  Získejte dotaci na IT vybavení a digitalizaci podniku.

 • Nové obnovitelné zdroje v energetice - RES+

  Program podpoří až 50% dotací projekty instalace nepalivových obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny, geotermální zdroje energie, větrné elektrárny, malé vodní elektrárny).

 • Program Prostředí pro život

  Dotace programu Prostředí pro život směřují na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

 • Mateřské školy

  Získejte dotaci až 99 mil. Kč na navýšení kapacity mateřské školky, její rekonstrukci a vybavení.