Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Programy pro vaši firmu

Vašemu filtru odpovídá 31 programů
 • Obnovitelné zdroje energie

  Získejte dotaci až 80 % na obnovitelné zdroje energie.

 • Potenciál

  Podpora je určena na zkvalitnění a vybavení podnikového zázemí pro průmyslový výzkum a vývoj.

 • Vysokorychlostní internet

  Dotace na projekty zlepšující pokrytí vysokorychlostním internetem v oblastech, které nejsou z tržního hlediska atraktivní.

 • Školicí střediska

  Podpora vybudování a vybavení vlastních podnikových školicích a vzdělávacích prostor.

 • Technologie 4.0

  Dotace na nákup nevýrobních, ale i výrobních strojů mohou získat malé podniky v podporovaných regionech ČR

 • Úspory energie

  Dotační program se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov.

 • Snížení emisí provozoven

  Dotace na nákup ekologických technologií jsou určeny zejména velkým výrobním podnikům.

 • Prevence vzniku odpadů

  Dotace jsou určeny všem zodpovědným podnikům, které šetří životní prostředí produkcí nižšího množství odpadů.

 • Odstranění ekologických zátěží

  Máte-li na svém pozemku starou ekologickou zátěž, tento program vám pomůže s jejím odstraněním.

 • Zvýšení podílu využití odpadů

  Získejte dotaci na nákup zařízení pro nakládání s nebezpečným odpadem či na vybudování sběrného dvora.

 • Program Gama

  Dotační program sloužící k ověření aplikovatelnosti výsledků již provedeného výzkumu a vývoje do praxe.

 • Program TREND

  Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

 • IROP

  Integrovaný regionální operační program (IROP) se zaměřuje na dotace pro obce, kraje, jimi zřízené organizace, nemocnice, sociální podniky, školská zařízení, mateřské školy i další veřejné subjekty a neziskový sektor.

 • Komunitární programy

  Dotace z komunitárních programů podpoří projekty mezinárodní spolupráce zaměřené na vymezené oblasti. Výsledky projektu musí být nové a jedinečné, a to v celoevropském měřítku.

 • PRV

  Cílem Programu rozvoje venkova (PRV) je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských, lesnických a potravinářských podniků.