Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Program Trio

Program zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Podporuje spolupráci mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Podporuje oblasti s významným růstovým potenciálem, jako např. výroba dopravních prostředků, strojírenství, elektronika a elektrotechnika, IT služby a software, výroba a distribuce el. energie, léčiva a zdravotnické potřeby.

 • Na co lze čerpat: osobní a režijní náklady, výdaje na materiál a smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: podniky
  výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 20 mil. Kč
 • Procent podpory: až 100 %

Kdo může dotaci získat

 • podniky,
 • výzkumné organizace,
 • uchazeči na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy.

Na co se dotace vztahuje 

 • osobní náklady nebo výdaje v rozsahu nezbytném pro řešení projektu,
 • výdaje na materiál,
 • výdaje na služby,
 • odpisy,
 • dodatečné režijní náklady.

Oblasti podpory (tzv. klíčové technologie, KETs)

 • fotonika,
 • mikro - a nanoelektronika,
 • nanotechnologie,
 • průmyslové biotechnologie,
 • pokročilé materiály,
 • pokročilé výrobní technologie.

Základní podmínky

Cílem programu Trio je zvýšit využití výsledků výzkumu a vývoje v technologiích, které jsou využívány v podnikové sféře. Program rovněž usiluje o posílení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

Program má rovněž za cíl dosažení hospodářského růstu a navýšení konkurenceschopnosti ČR a Evropské unie. Přitom musí dbát na minimální zatížení životního prostředí.

Chcete mít přehledné informace o dotacích z první ruky? Přihlaste se k odběru newsletteru.