Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Program TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

program se připravuje otevřen od 10/2022

TREND podporuje projekty zaměřené na výzkum a vývoj, jehož výsledky mohou být rychle uplatněny v nových produktech, výrobních postupech a službách.

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum, režijní náklady
 • Kdo může čerpat: Podniky i výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 %

Co je program TREND

Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterému se firmy prosadí na na nových (zejména zahraničních) trzích. 

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to:

 • vlastními silami (interně)
 • nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

8. veřejná soutěž se zaměřením na 5G sítě

Aktuálně je v přípravě 8. veřejná soutěž, jejíž parametry soutěže budou vycházet ze 7. veřejné soutěže.

 • Příjem žádostí: od 6.10. 2022 do 23.11. 2022
 • Maximální výše podpory: 15 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů,
 • Výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Jaké by mělo být zaměření projektu

Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie).
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence).
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita),
 • Vývoj technologií 5G sítí a vyšších.

Součástí projektu musí být využití sítí 5G. Program Trend cílí na posílení vaší mezinárodní konkurenceschopnosti, proto by zaměření projektu mělo obstát na zahraničních trzích.

Typový příklad žadatele se zaměřením na 5G sítě:

 • IT firma s projektem inovativní technologie určování polohy vlaku s autonomním provozem se zabezpečenou komunikací v 5G+ síti.

 • Inženýrská společnost s projektem systému sanace vad a poruch čedičových kanalizačních sítí s pomocí semi-autonomního průzkumného robota s integrací 5G sítí.

 • Strojírenský podnik s projektem systémů pokročilého digitálního řízení výroby, které na základě analýzy dat optimalizují celý výrobní proces prostřednictvím 5G sítě.

 • Společnost vyrábějící měřicí systémy pro plynárenství s projektem chytrých plynoměrů komunikujících skrz 5G sítě.

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.