Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Program TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

program se připravuje otevřen od 1/2021

Je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: Podniky
  i výzkumné
  organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 40 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace,
 • program se vztahuje na celou ČR vč. hl. m. Prahy.

Na co se dotace vztahuje

Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které povedou k dosažení některého z následujících výsledků:

 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • poloprovoz, ověřená technologie,
 • software
 • průmyslový a užitný vzor,
 • patent,
 • certifikované metodiky, postupy, specializované mapy s odborným obsahem,
 • ostatní výsledky.

Základní podmínky

Cílem programu Trend je využití nových technologií a materiálů ve znalostní ekonomice, energetice a životním prostředí, které představují výsledky aplikovaného výzkumu (jedná se o průmyslový výzkum, experimentální vývoj a jejich kombinaci). Podporovány budou projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • žadatelem může být i nový podnik,
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu.