Online konference Eurofondy 21+: autoři programů promluví o nových dotacích

To mě zajímá

Program TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

program je otevřen

Je zaměřen na zlepšení pozice českého průmyslu pomocí podpory projektů, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: Podniky
  i výzkumné
  organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace
 • program se vztahuje na celou ČR včetně hl. města Prahy

Na co se dotace vztahuje

Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které povedou k dosažení některého z následujících výsledků:

 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • poloprovoz, ověřená technologie
 • software
 • průmyslový a užitný vzor
 • patent
 • certifikované metodiky, postupy, specializované mapy s odborným obsahem
 • ostatní výsledky

Základní podmínky

Cílem programu Trend je využití nových technologií a materiálů ve znalostní ekonomice, energetice a životním prostředí, které představují výsledky aplikovaného výzkumu (jedná se o průmyslový výzkum, experimentální vývoj a jejich kombinaci). Podporovány budou projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • žadatelem může být i nový podnik
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu