Program TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

program je otevřen příjem žádostí do 8/2024

TREND podporuje projekty zaměřené na výzkum a vývoj, jehož výsledky mohou být rychle uplatněny v nových produktech, výrobních postupech a službách.

Jedná se o předběžné informace. Vyhlášení programu očekáváme v květnu roku 2024.

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum, režijní náklady
 • Kdo může čerpat: Podniky i výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 25 mil. Kč
 • Procent podpory: až 70 %

Co je program TREND

Program TREND podporuje výzkum a vývoj nových produktů, výrobních postupů a služeb, díky kterému se firmy prosadí na na nových (zejména zahraničních) trzích. 

Podprogram Technologičtí lídři je určen pro podniky nebo výzkumné organizace (pokud budou spolupracovat s podnikem) z celé ČR včetně Prahy, které již mají zkušenosti s výzkumem či vývojem, a to:

 • vlastními silami (interně)
 • nebo s pomocí výzkumné organizace (externě nákupem výzkumně-vývojových služeb). 

12. veřejná soutěž 

 • Příjem žádostí:  27. 6. 2024 - 14. 8. 2024.
 • Maximální výše podpory: 25 mil. Kč na 1 projekt.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů,
 • Výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nekomerční činnosti.

Jaké by mělo být zaměření projektu

Program podpoří projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty budou zaměřené na následující oblasti:

 • Výrobní technologie (pokročilé výrobní technologie, pokročilé materiály, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie).
 • Digitální technologie (mikro a nanoelektronika, fotonika, umělá inteligence).
 • Kybernetické technologie (zabezpečení a konektivita),

Program Trend cílí na posílení vaší mezinárodní konkurenceschopnosti, proto by zaměření projektu mělo obstát na zahraničních trzích.

 

Výhody programu TREND oproti evropským dotacím: 

 • Peníze z dotace dostanete na účet předem.
 • Na jeden projekt uplatníte více typů nákladů než je běžné v ostatních programech.
 • Národní program TREND má benevolentnější podmínky pro přípravu a realizaci projektů.
 • Nemusíte se bát vracení dotace a sankcí v případě, že kvůli nečekanému problému projekt nedokončíte (záleží však na individuálním posouzení).

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace o desítky procent.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací přímo ve vašem odvětví byznysu.
 • Napište nám na  info@prehleddotaci.cz nebo zavolejte na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu bezplatné konzultace a vaše možnosti získání dotace probereme na konzultaci.