Přehledný průvodce dotacemi pro vaši firmu

Zjistit více

Program TREND

Program podporuje aplikovaný výzkum a experimentální vývoj mezi výzkumnými organizacemi a podniky.

program se připravuje otevřen od 2/2022

TREND podporuje projekty zaměřené na výzkum a vývoj, jehož výsledky mohou být rychle uplatněny v nových produktech, výrobních postupech a službách.

 • Na co lze čerpat: na mzdy, nástroje, materiál a smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: Podniky
  i výzkumné
  organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 40 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace
 • program se vztahuje na celou ČR včetně hl. města Prahy

Výzkum a vývoj by se měl zaměřit na některou z následujících oblastí:

 • výrobní technologie (např. nanotechnologie nebo jiné pokročilé materiály či technologie)
 • digitální technologie (např. mikroelektronika, umělá intelingence)
 • kybernetické technologie (zabezpečení, konektivita)

Na co se dotace vztahuje

Na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, které povedou k dosažení některého z následujících výsledků:

 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek
 • poloprovoz, ověřená technologie
 • software
 • průmyslový a užitný vzor
 • patent
 • certifikované metodiky, postupy, specializované mapy s odborným obsahem
 • ostatní výsledky

Kolik získáte a na co

 • až 40 mil. Kč na 1 projekt 
 • dotovat lze mzdy, náklady na stroje a vybavení, ale také smluvní výzkum, licence, energie, kancelářské potřeby a mnohé další

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU
 • žadatelem může být i nový podnik

Výhody programu

 • dotace je vyplácena předem
 • místo realizace může být i v Praze
 • uplatníte více typů nákladů než je běžné v dotacích z EU