Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program THÉTA

Dotace až 90 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

 

 

 • Na co lze čerpat: náklady na výzkum a vývoj v energetice
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí a výzkumné organizace
 • Procent podpory: až 90 %

Základní informace

Program THÉTA se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizace tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Správcem tohoto programu je Technologická agentura (TA ČR).

 • Soutěžní lhůta: 14. 9. - 27. 10. 2023,
 • Výsledky: do 30. 4. 2024,
 • Zahájení realizace projektů: od 1. 5. 2024, 
 • Druh soutěže: kolová,
 • Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Na co lze čerpat dotaci 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele); stipendia

 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad)

 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)

 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů

Kdo může žádat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník).

Podprogramy

Program THÉTA je rozdělen na 3 podprogramy:

1. Výzkum veřejného zájmu
Tento podprogram podpoří výzkum a vývoj zaměřený na potřeby veřejné správy v oblastech:
 • spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení,
 • energetické regulace,
 • a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.
2. Příprava technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi 
 • produktech,
 • výrobních postupech,
 • službách a technologiích.
3. Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky
 • technologie a řešení, které se v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (technology readiness level / TRL, typicky 3 až 5)

 • Projekty mají směřovat k přípravě nových a netradičních řešení, a tedy k podpoře zásadních a průlomových inovací. 

Forma a výše podpory

Výše dotace

 • max. výše dotace až 10 mil. Kč (platí pouze pro  PP1),
 • výše dotace pro PP2 a PP3 není stanovena,
 • alokace: až 900 mil. Kč ( PP1, PP2 a PP3).

Forma a míra podpory

 • Max. podpora u PP1 na 1 projekt  je 90 %,
 • max. podpora u PP2 na 1 projekt  je 60 %,
 • max. podpora u PP3 na 1 projekt  je 85 %,
 • Podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si úvodní konzultaci s našimi dotačními specialisty na emailu info@prehleddotaci.cz