Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Program THÉTA

Dotace až 80 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

program se připravuje otevřen od 9/2023

Program není určen pro OSVČ a je třeba správně formulovat výzkumně-vývojové cíle.

Vyhlášení programu je avizováno na podzim 2023.

 • Na co lze čerpat: náklady na výzkum a vývoj v energetice
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí a výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 710 mil. Kč
 • Procent podpory: až 60 %

Základní informace

Program THÉTA se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k výrazné modernizace tohoto sektoru, dále podporuje výzkum ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Správcem tohoto programu je Technologická agentura (TA ČR).

Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy.

Na co lze čerpat dotaci 

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele); stipendia
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu; jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných účetních zásad)
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru)
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů

Kdo může žádat

 • podniky (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník),
 • výzkumné organizace (v roli hlavního uchazeče nebo i jako další účastník).

Podprogramy

Program THÉTA je rozdělen na 2 podprogramy:

1. Výzkum veřejného zájmu

Tento podprogram podpoří výzkum a vývoj zaměřený na potřeby veřejné správy v oblastech:
 • spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení,
 • energetické regulace,
 • a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.

2. Strategické energetické technologie

 • produktech,
 • výrobních postupech,
 • službách a technologiích.

Forma a výše podpory

 • Maximální výše podpory na 1 projekt u Programu 2 není omezena (v souhrnu za všechny účastníky), výše způsobilých nákladů celkem se neomezuje.
 • Podpora u Podprogramu 2 až 60 %.
 • Podpora u Podprogramu 1 až 90 %.
 • Podpora bude poskytnuta formou proplácení ex-ante, tedy zálohou dopředu na každý rok realizace projektu.

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.