Ušetřete na energiích, mzdách a dalších nákladech díky dotacím

Chci záznam webináře zdarma

Program THÉTA

Dotace až 80 % na výzkum a vývoj, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v praxi v oblastech energetiky.

program se připravuje otevřen od 6/2022
 • Na co lze čerpat: náklady na výzkum a vývoj v energetice
 • Kdo může čerpat: podniky všech velikostí a výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 400 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Na co se dotace vztahuje

Projekty by měly spadat do jednoho z určených prioritních témat. Pro lepší představu si uvedeme příklad některých výzkumných témat:

 • Nové technologie a přístupy pro zajištění bezpečného a spolehlivého dlouhodobého provozu jaderných zdrojů.
 • Nové přístupy pro snižování emisí a vlivů na ŽP na klasických zdrojích.
 • Nové možnosti efektivnějšího využití biomasy.
 • Využití vodní energie.
 • Radikálně nové výrobní postupy pro uplatnění v energetice – 3D tisk.
 • Nové technologie a řešení pro úspory energie v průmyslu.
 • Nové technologie a přístupy pro energetiku budov (inteligentní budovy a inteligentní domy).
 • Rozvoj technologií a pilotní projekty konceptů Power-to-X.
 • Malé inovativní zdroje pro výrobu elektrické energie a pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.
 • Rozvoj digitálních technologií pro distribuovanou energetiku ‒ block chain.
 • A další

Na co lze získat dotaci

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál 
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení 
 • náklady na smluvní výzkum 
 • další přímé a nepřímé náklady

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí bez ohledu na délku působení na trhu včetně start-upů
 • výzkumné organizace jako např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Základní podmínky

 • Příjemcem podpory může být podnik, který řeší projekt samostatně, anebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s VO.
 • Hlavní žadatel musí důkladně prokázat odbornou způsobilost k realizaci projektu (tj. vhodné technické, personální a organizační zajištění – zázemí, technologie a praxe týmu).

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.