Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program SIGMA

Dotace pro projekty se zaměřením na komercializaci průlomových inovačních produktů či služeb nebo růst a rozvoj malých a středních podniků a startupů.

program je uzavřen příjem žádostí skončil
 • Na co lze čerpat: osobní náklady, materiál, subdodávky, odpisy, režie
 • Kdo může čerpat: výzkumné organizace, podniky všech velikostí,
 • Kolik může projekt získat: 0 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: 80 %

Program SIGMA

Nový program Technologické agentury České republiky (TAČR).

Aktuální veřejné soutěže Sigma

4. VS

 • Příjem žádostí: od 23. 11. 2023 do 17. 1. 2024.
 • Míra podpory: až 80 % způsobilých nákladů.
 • Tato veřejná soutěž podpoří aktivity Proof of Concept ve výzkumných organizacích.

5. VS

 • Příjem žádostí: od 6. 12. 2023 do 7. 2. 2024.
 • Míra podpory: až 80 % způsobilých nákladů.
 • Tato veřejná soutěž se zaměří na dlouhodobé výzkumné záměry.

6. VS

 • Příjem žádostí: od 18. 1. 2024 do 6. 3. 2024.
 • Míra podpory: až 70 % způsobilých nákladů.
 • Tato veřejná soutěž má za cíl podpořit projekty:
  • s ambicí zapojení do EIC Akcelerátoru,
  • komercializace průlomových inovačních řešení (produkt, služba aj.),
  • růstu a rozvoje malých a středních podniků a startupů se sídlem v ČR.
 • Pozor, výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce.

Na co lze čerpat podporu

 • Osobní náklady  - 20 % na výzkumné pracovníky, vývojáře, techniky, testery a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele, jinými slovy si nárokujete superhrubou mzdu).
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení ve formě odpisů (např. brusky, frézy, CNC centrum, servery, vysokokapacitní PC).
 • Náklady na smluvní výzkum (např. spolupráce s vysokými školami nebo jinými podniky).
 • Ostatní přímé náklady jako jsou náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, ochranu práv duševního vlastnictví, poznatky a patenty zakoupené v rámci licence a další služby využité výhradně pro účely projektu. 
 • Ostatní nepřímé náklady - 25 % ze způsobilých výdajů na pokrytí všeho, co je důležité pro chod projektu, ale přímo s výzkumem nesouvisí (energie, kancelářské potřeby, účetní služby a další provozní výdaje). 

Proč spolupracovat s námi

 • Za dobu našeho působení jsme pomohli získat dotace na výzkum a vývoj téměř 300 firem.
 • U projektů Technologické agentury ČR zvyšujeme šanci na zisk dotace téměř 3x.
 • Přesně víme, jak zpracovat důležité dokumenty, jak komunikovat s úředníky a navíc máme v týmu odborníky pro oblast výzkumu, vývoje a inovací.
 • Napište na info@prehleddotaci.cz a vaše možnosti získání dotace probereme na úvodní konzultaci.