Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program Prostředí pro život

Dotace programu Prostředí pro život směřují na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Cílem tohoto programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, přispět k zajištění kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů.
Peníze z programu podpoří projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových postupech a službách vedoucích k ochraně životního prostředí.

 • Na co lze čerpat: náklady na výzkum a vývoj
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 15 mil. Kč
 • Procent podpory: až 85 %

Program Prostředí pro život

 

Program je zaměřen výzkum a vývoj nových řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. 

 z programu Prostředí pro život.

Na co lze čerpat:

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení;
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)

Sedmá veřejná soutěž

 • Příjem žádostí: od 13. 7. 2023.
 • Max. výše dotace: až 15 mil. Kč 

Program je rozdělen na 2 podprogramy:

Podprogram 1 - Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

 • Je zaměřen na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. V rámci podprogramu 1 budou podporovány projekty výzkumu a vývoje pouze ve veřejném zájmu.

Podprogram 2 - Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

  • V rámci podprogramu 2 budou podporovány především projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Kdo může žádat

 • Podniky (obchodní korporace všech velikostí, družstva, živnostníci, OSVČ, spolky, neziskové organizace),
 • Výzkumné organizace (např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce),
 • Organizační složky státu (OSS - jimi zřízené příspěvkové organizace a územně samosprávné celky).

Podmínky pro zisk dotace

 • Uchazeč musí realizovat činnost na území ČR včetně hlavního města Prahy.

Potřebujete pomoc se žádostí?

Rádi vám s projektem  pomůžeme a provedeme vás náročným procesem podávání žádosti. Ozvěte se nám na linku 255 785 570 a domluvíme se na termínu konzultace.