Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Program Prostředí pro život

Dotace až 12 mil. Kč na podporu průmyslového výzkumu a experimentální vývoj v oblasti životního prostředí.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Cílem tohoto programu je přinést nová řešení v oblasti životního prostředí, přispět k zajištění kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů.
Peníze z programu podpoří projekty, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových postupech a službách vedoucích k ochraně životního prostředí.

 • Na co lze čerpat: náklady na výzkum a vývoj
 • Kdo může čerpat: malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0 - 10 mil. Kč
 • Procent podpory: až 85 %

Na co se dotace vztahuje

Předkládaný projekt musí spadat do jednoho ze stanovených Prioritních výzkumných cílů. Pro lepší představu si uvedeme příklad některých cílů:

 • adaptace na změnu klimatu a zavádění ekonomicky efektivních mitigačních opatření (výzkum a vývoj nových schémat modelování atmosféry, monitoring a predikce sucha, dopady hydrologických extrémů na vodní a na vodu vázané ekosystémy, kvalitu a stav vod, výzkum a vývoj materiálů odolných vůči extrémním hydrometeorologickým jevům, adaptace na změnu klimatu v sídlech a další)
 • zkvalitnění složek životního prostředí a podpora zavádění principů oběhového hospodářství (omezování emisí znečišťujících látek, prevence a minimalizace negativního vlivu odpadů na životní prostředí, a další)
 • podpora resilientní a bezpečné společnosti a přírody (ochrana biodiverzity na úrovni společenstev, druhů i genetické variability jedinců, výzkum vlivu světelného znečistění na ekosystémy a lidské zdraví a vývoj technologií pro snižování světelného znečištění, a další)

Na co lze získat dotaci

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál 
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení 
 • náklady na smluvní výzkum 
 • další přímé a nepřímé náklady

Kdo může dotaci získat

 • podniky všech velikostí, bez ohledu na délku působení na trhu včetně start-upů, družstev, živnostníků, OSVČ, spolků, neziskových organizací
 • výzkumné organizace např. vysoké školy, veřejné výzkumné instituce

Základní podmínky

 • podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR, tj. včetně hl. m. Prahy
 • příjemcem podpory může být subjekt, který řeší projekt samostatně, anebo řeší projekt ve spolupráci s dalšími podniky a/nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací
 • podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení konkurenceschopnosti

Zajímá vás více?

Máte-li nějaké otázky nebo již nějakou investici plánujete a chcete se poradit ohledně čerpání dotace, neváhejte se na nás obrátit. Domluvte si bezplatnou konzultaci s našimi dotačními specialisty na tel.: 255 785 570.