Využijte poslední dotace z OP PIK naplno

Chci vědět víc

Program Gama

Dotační program sloužící k ověření aplikovatelnosti výsledků již provedeného výzkumu a vývoje do praxe.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Finanční podpora bude v rámci programu poskytnuta na přípravu uvedení na trh již známých výsledků předchozích výzkumů a vývoje převedených od výzkumných organizací. Měla by vést k inovacím dosavadních produktů, služeb a procesů.

 

 

 • Na co lze čerpat: osobní náklady,
  vybavení,
  patenty,
  služby expertů
 • Kdo může čerpat: malé a střední podniky
 • Kolik může projekt získat: 0,5 - 21 mil. Kč
 • Procent podpory: 25% - 100%

Kdo může dotace získat

 • malé a střední podniky, které obdržely Seal of Excellence Evropské komise v nástroji SME Instrument - fáze 1

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady, nástroje, vybavení,
 • smluvní výzkum, poznatky, patenty,
 • materiál, dodávky, dodatečné režijní a provozní náklady,
 • služby expertů.

Základní podmínky

Cílem programu Gama je navýšení v praxi využívaných výsledků výzkumu, vývoje a inovací, podpora excelentních projektů malých a středních firem podaných v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány. Projekty nehradí náklady přímo související s tržním uplatněním.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • žadatelem může být i nový podnik,
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu