Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Program ÉTA

Dotace, které podpoří inovační potenciál společenských věd, humanitních věd a umění.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Vyhlášení šesté veřejné soutěže tohoto programu je plánováno na listopad 2021.

 • Na co lze čerpat: mzdy, provoz a údržbu majetku a další
 • Kdo může čerpat: podniky a výzkumné organizace
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky všech velikostí a výzkumné organizace
 • program se vztahuje na celou ČR včetně hl. města Prahy

Na co se dotace vztahuje

 • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele);
 • náklady na nástroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru);
 • náklady na drobný hmotný a nehmotný majetek,
 • náklady na investiční vybavení jsou podporovány pouze ve formě odpisů (vypočítaných na základě všeobecně uznávaných účetních zásad), jsou-li využívány pro účely projektu a pouze po dobu životnosti projektu;
 • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, cestovné, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví, atd.)