Jak to bude s dotacemi po roce 2020? My to víme a vy můžete také.

To chci

Program Doprava 2020+

Program doprava podporuje výzkumně-vývojová řešení, která přispívají ke zlepšení dopravy.

program se připravuje otevřen od 4/2020
 • Na co lze čerpat: mzdy, náklady na stroje a materiál, smluvní výzkum
 • Kdo může čerpat: podniky i výzkumné organizace
 • Kolik může projekt získat: 0,1 - 0,5 mil. Kč
 • Procent podpory: až 80 %

Kdo může dotace získat

 • podniky a výzkumné organizace,
 • program se vztahuje na celou ČR vč. hl. m. Prahy.

Na co se dotace vztahuje

Na modernizaci dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby.

Financovat tak můžete:
 • osobní náklady nebo výdaje vyjma investičních nákladů (výzkumní pracovníci, technici, podpůrný personál a další),
 • náklady na stroje, přístroje a vybavení,
 • náklady na služby včetně nákladů na smluvní výzkum,
 • režijní a ostatní provozní náklady.

Základní podmínky

Cílem programu Doprava 2020+ je přispívat k udržitelnosti dopravy, zlepšování její bezpečnosti, přístupnosti, zavádění automatizace, digitalizace, či vývoj navigačních a družicových systémů.

Splňujete požadavky žadatele?

 • musíte mít nulové nedoplatky vůči státním institucím a poskytovatelům podpory z EU,
 • žadatelem může být i nový podnik,
 • dotace je vyplácena předem, a to na počátku každého roku realizace projektu, žadatel musí prokázat dostatek prostředků pro dofinancování zbylých nákladů realizace projektu.