Dotace na mzdy vývojových týmů, nákup strojů a nové zkušebny otevřeny

To mě zajímá

Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

program je otevřen příjem žádostí do 9/2021

Na co se dotace vztahuje

 • Stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v návaznosti na síť urgentních příjmů v lékařských oborech dle typu urgentního příjmu.
 • Pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení vč. stavebních úprav potřebných k uvedení do provozu. 

Na co lze získat dotaci

Stavby a stavební práce:

 • výstavba, přístavba nebo nástavba nových objektů/pracovišť
 • stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, apod.) stávajících objektů/pracovišť
 • výdaje na prostory, které tvoří funkční celek s podporovanými pracovišti a jsou součástí stavby, např. chodby, balkony, výtahy, sociální zázemí, šatny, čekárny, sklady zdravotního materiálu (nelze podpořit samostatně bez výstavby, rekonstrukce nebo modernizace objektu/pracoviště)
 • budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení) v rámci stavby, která je součástí projektu a projektové dokumentace stavby 
 • stavební úpravy potřebné k uvedení do provozu přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení

Přístrojové vybavení, zdravotnické prostředky, technologie a vybavení:

 • pořízení přístrojového vybavení a technologií (zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků) uvedených v Seznamu vybavení
 • výdaje na technologie např. potrubní pošta, IT pokud je nezbytné pro instataci a provoz položek uvedených v Seznamu vybavení
 • výdaje na instruktáž personálu podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
 • výdaje na spotřební materiál nezbytný k uvedení přístrojů a technologií do provozu
 • výdaje na vybavení prostor pro poskytování a zajišťování zdravotní péče, které tvoří funkční celek, např. vybavení, nábytek, technologické a technické vybavení
 • Další výdaje spojené s rozvojem daných pracovišť, např. technologie, nábytek i projektová dokumentace (stavba) nebo stavební dozor.

Kdo může dotace získat

 • Subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.
 • Poskytovatelé lůžkové péče zapojení ve standardizované síti urgentních příjmů.

 

 • Na co lze čerpat: stavby, rekonstrukce, přístroje, zdravotnické prostředky, nábytek, technologie a další
 • Kdo může čerpat: subjekty poskytující službu obecného hospodářského zájmu (SOHZ) v oblasti zdravotní péče
 • Kolik může projekt získat: 20 - 500 mil. Kč
 • Procent podpory: 100 %