Čas běží: využijte dotace a předběhněte konkurenci

Chci vědět více

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

program je uzavřen příjem žádostí skončil

Dotace je zaměřena na podporu investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh a která umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií.

 • Na co lze čerpat: Podpora investic do zemědělských zařízení
 • Kdo může čerpat: Malí a středně velcí zemědělci a výrobci potravin a krmiv
 • Kolik může projekt získat: 0 - 13,5 mil. Kč
 • Procent podpory: 35 - 45 %

Kdo může čerpat

 • zemědělský podnikatel,
 • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu,
 • výrobce krmiv,
 • výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků.

Na co se dotace vztahuje

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků, technologií souvisejících s dohledatelností produktů,
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov,
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny a výrobků,
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů,
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.),
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 100 tis. Kč – 30 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 40 %, pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků ve výši 35 % (pro střední podniky - do 49 zaměstnanců) až 45 % (pro malé a mikropodniky - do 249 zaměstnanců).