Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

SZP - Společná zemědělská politika

Cílem společné zemědělské politiky EU je zajištění potravin a jejich export, rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků v členských státech.

program je otevřen

Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–⁠2027

Základní principy fungování jsou zaměřeny na podporu evropských zemědělců, zajišťování potravinové bezpečnosti v Evropě, a to při provozování odolného, udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru.  Plán podporuje udržitelnost a konkurenceschopnost zemědělství, tak aby přispěl k naplnění Zelené dohodě pro Evropu a to zejména strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategie v oblasti biologické rozmanitosti.

V segmentu zemědělství se zaměřuje na témata:

  • Zajištění spravedlivých podmínek a stabilní hospodářské budoucnosti pro zemědělce,
  • vyšší ambice v oblasti životního prostředí a klimatu,
  • zachování úlohy zemědělství jakožto základní složky evropské společnosti.
  • Na co lze čerpat:
  • Kdo může čerpat:
  • Kolik může projekt získat: 0 - 0 mil. Kč
  • Procent podpory: